Chińczycy kupili PASATA

    Największy chiński instytut zajmujący się problematyką górnictwa i energii kupił opracowaną w EMAG-u przenośną aparaturę sejsmiczną PASAT M. To już drugie zagraniczne wdrożenie tej innowacji.

    Nabywcą i użytkownikiem PASATA M jest China Coal Reasearch Institute (CRRI) w Pekinie – największy, założony w 1957 r., instytut badawczy chińskiego przemysłu węglowego, który zamierza wykorzystywać go do badania zagrożeń w tamtejszych kopalniach węgla kamiennego. Wcześniej, w lipcu br., aparatura została wdrożona w moskiewskim Instytucie IPKON RAN (Instytut Problemów Zagospodarowania Bogactw Naturalnych Rosyjskiej Akademii Nauk), który wykorzystuje ją do prowadzenia kompleksowych badań sejsmicznych na terenie Federacji Rosyjskiej.

    PASAT M umożliwia pomiar, gromadzenie oraz cyfrowe przesyłanie (do dalszego przetwarzania) danych sejsmicznych. Za jego pomocą można m.in. określać naprężenia w górotworze i ich zmiany w czasie i przestrzeni, wyznaczać niejednorodności geologiczne przed eksploatacją, wyznaczać parametry opisujące właściwości fizyczne górotworu oraz badać grunt przed rozpoczęciem robót budowlanych.

    We wrześniu br. innowacja zdobyła Nagrodę Główną w kategorii „Poprawa bezpieczeństwa” w towarzyszącym Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2009” konkursie „Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych”. W listopadzie br. nagrodzono ją Srebrnym Medalem w konkursie „Brussels Eureka” towarzyszącym 58. Targom „BRUSSELS INNOVA 2009”.