Energomontaż-Północ wybuduje sprężarkownię dla Elektrowni Kozienice

    14 mln zł otrzyma konsorcjum, którego liderem jest Energomontaż-Północ, za wybudowanie nowej sprężarkowni nr 2 w Elektrowni Kozienice. Spółka liczy na kolejne kontrakty od tego zleceniodawcy.

    Energomontaż-Północ w konsorcjum z Atlas Copco Polska podpisał dzisiaj umowę na realizację nowej inwestycji w największej polskiej elektrowni opalanej węglem kamiennym – Elektrowni Kozienice. Realizacja kontraktu rozpocznie się w ciągu najbliższych tygodni, a jej zakończenie przewidziano na luty 2011 roku.

    – Zgodnie z zapowiedziami Energomontaż-Północ aktywnie uczestniczy w modernizacji polskiej energetyki. Ten segment działalności w najbliższych latach będzie z pewnością miał największy udział w przychodach naszej Grupy – mówi Włodzimierz Dyrka, prezes zarządu Energomontażu-Północ.

    Giełdowa spółka (w konsorcjum z Hitachi) realizuje obecnie w Elektrowni Kozienice największy swój kontrakt – instalację odsiarczania spalin, która będzie obsługiwała 10-ty blok o mocy 500 megawatów. Wartość tej umowy to ponad 77 mln euro, z czego na Energomontaż-Północ przypada 39 mln euro. Budowa jest zaawansowana w połowie.

    – Współpraca z Elektrownią Kozienice układa się dobrze. Liczymy na dalsze zlecenia od tego kontrahenta, który w najbliższych latach wyda na inwestycje modernizacyjne i rozwojowe kilka miliardów złotych – dodaje prezes Dyrka. Elektrownia Kozienice zamierza m.in. zmodernizować elektrofiltry na pracujących blokach energetycznych, przeprowadzić inwestycje związane z ograniczeniem emisji tlenków azotu, a przede wszystkim wybudować dwa nowe bloki energetyczne na parametry nadkrytyczne o mocy po 1000 MW każdy.