Cichobieżne śruby kulowe NSK do wysokich prędkości II-giej generacji (BallScrew Generation II) są teraz jeszcze cichsze

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie ograniczenia hałasu w warsztatach i pomieszczeniach fabrycznych, firma NSK opracowała serię cichobieżnych śrub kulowych do wysokich prędkości BallScrew Generation I, która dzięki zaawansowanemu systemowi nawracania kulek oferuje redukcję hałasu o co najmniej 6dBA w porównaniu do standardowych śrub kulowych. Jednak był to dopiero pierwszy etap, ponieważ obecna seria Generation II ogranicza również hałas generowany przez bieżnie. Dzięki zwiększeniu prędkości pracy o co najmniej 40%, firma NSK oczekuje zwiększonego popytu na model BallScrew Generation II. Już obecnie spółka prognozuje, że globalna sprzedaż osiągnie poziom około 29 mln € do 2016 r.

W trakcie zwyczajnej pracy maszyn hałas jest generowany przez dwa podstawowe źródła: kulki toczące się w układzie nawracania oraz kulki toczące się wzdłuż powierzchni bieżni wału/ nakrętki. Chociaż od 2003 r. NSK produkuje śruby kulowe do wysokich prędkości charakteryzujące się zredukowanym poziomem hałasu generowanym przez układ nawracania kulek, w ostatnich latach pojawił się nowy trend w postaci coraz większej ilości lżejszych i bardziej kompaktowych maszyn. Niestety, nieodłączną cechą konstrukcji maszyn o zredukowanej wadze jest zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia rezonansu i w konsekwencji hałasu.

W standardowych śrubach kulowych na bieżniach powstaje mikroskopijna-falistość przy stałej podziałce. Skutkuje to powstaniem rezonansu, który jest przenoszony do podstawy korpusu maszyny, jej konstrukcji i objawia się niepożądanymi drganiami.

Produkty NSK BallScrew II zostały opracowane aby wydajnie i efektywnie ograniczyć pogłos w maszynach i zredukować szumy generowane przez bieżnie we wszystkich warunkach pracy. Ten pożądany efekt osiągnięto głównie przez zastosowanie innowacji w procesie produkcyjnym.

Podsumowując, rozwiązanie BallScrew Generation II ustala nowy standard w zakresie obniżania poziomu emitowanych decybeli we wszystkich rodzajach maszyn przemysłowych, szczególnie w modelach kompaktowych i o obniżonej masie. Znajduje ono zastosowanie nie tylko w obrabiarkach, ale także w urządzeniach transportowych, wyposażeniu do produkcji LCD i półprzewodników, diagnostyce medycznej oraz w urządzeniach pomiarowych.