Produkcja Promotechu pod kontrolą systemu APS

Białostocki Promotech wdraża innowacyjny system informatyczny usprawniający bezpośrednie sterowanie produkcją. Wpłynie to m.in. na terminową realizację zleceń dla klientów.

APS (Advanced Planning and Scheduling) to system informatyczny, stanowiący rozwinięcie funkcjonującego już w Promotechu systemu ERP, a zapewniający optymalizację przebiegu produkcji, bez konieczności inwestowania w park maszynowy.

– Nad wdrożeniem systemu klasy APS w firmie zastanawialiśmy się już od dość dawna – mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu. – Pomimo posiadania systemu ERP, wspomagającego procesy zarządcze w firmie, zauważaliśmy trudności w szczegółowym planowaniu produkcji przy tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu oraz różnorodności produkowanych przez nas wyrobów, co niejednokrotnie miało wpływ na wydłużone czasy realizacji zamówień naszych klientów. Wdrażany system ma być uzupełnieniem dotychczasowego systemu w zakresie planowania produkcji oraz zarządzania halami produkcyjnymi.

Celem inwestycji jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów produkcyjnych – zarówno maszyn, jak i pracowników.  Podstawowym usprawnieniem, który oferuje wdrażany system jest bezpośrednie sterowanie produkcją.

– To system podejmuje decyzje dotyczące kolejności realizacji zleceń produkcyjnych oraz dobiera zasoby dla poszczególnych operacji technologicznych – mówi Ewelina Łukaszewicz, dyrektor wydziału zaopatrzenia i logistyki Promotechu. – Podstawową korzyścią, wynikającą z takiego podejścia jest bardzo szybka reakcja na wszelkie odchylenia (braki materiałowe, awarie maszyn, nieobecności, problemy jakościowe, zmiany priorytetów w zamówieniach itp.), które powstają w procesie produkcyjnym.

System w czasie rzeczywistym analizuje wszelkie zmiany i wprowadza korekty do planu, a jego głównym priorytetem jest dotrzymanie deklarowanego terminu realizacji wyrobu gotowego.

Decyzję o wdrożeniu systemu zarząd podjął 2014 roku, a na początku 2015 rozpoczął realizację inwestycji. Wdrażanie systemu przebiega etapowo – na początek wykonawca przeprowadził w Promotechu analizę przedwdrożeniowa, a następnie przedstawił koncepcję wdrożenia, uwzględniającą specyfikę działania firmy. Po akceptacji koncepcji – rozpoczął się etap wdrożenia.

A jak działa system?

– System, aby mógł działać prawidłowo musi zostać napełniony niezbędnymi informacjami – tłumaczy dyrektor Łukaszewicz. – W pierwszym etapie wprowadzamy do systemu wszystkie operacje technologiczne oraz definiujemy posiadane zasoby. Technologia wyrobu gotowego opisywana jest kolejnymi operacjami technologicznymi, które muszą zostać wykonane, aby powstał wyrób gotowy.

Innowacyjność systemu polega na tym, że w czasie rzeczywistym decyduje on na jakiej maszynie i dla jakiego pracownika zostanie przydzielona dana operacja technologiczna, biorąc pod uwagę pilność poszczególnych prac.

– Na kadrze zarządzającej ciąży obowiązek prawidłowego zdefiniowania operacji technologicznych oraz przypisania do nich maszyn i pracowników oraz pilnowania prawidłowości i aktualności tych danych w systemie – dodaje przedstawicielka Promotechu. – Przykładowo jeżeli mamy awarię na jakiejś maszynie lub nie ma pracownika w pracy to musimy odnotować ten fakt w systemie, aby nie zakłócało to właściwego przebiegu produkcji. Podstawową zaletą systemu jest możliwość bieżącego monitorowania postępu prac.

Do wymogów systemu dopasowana będzie też praca pracowników produkcyjnych – każdy z nich, rozpoczynając pracę, będzie musiał zgłosić się do specjalnego terminala, który wyda mu zlecenie do wykonania w postaci wydruku z terminala. Znajdzie się tam informacja o numerze zlecenia, ilości operacji do wykonania wraz ze szczegółowym opisem czynności oraz wskazaniem maszyny.

– System na bieżąco kontroluje czas wszystkich uruchomionych prac na halach produkcyjnych i automatycznie, w czasie rzeczywistym, informuje zarządzających produkcją o każdym przekroczeniu zakładanego czasu pracy i jej realizacji z niższą niż założono wydajnością – mówi Ewelina Łukaszewicz.  

Obecnie spółka kończy wprowadzanie danych do systemu i pracuje nad optymalizacją procesów towarzyszących planowaniu produkcji, tj. obszaru sprzedażowego (m.in. wprowadzanie zamówień od klientów, potwierdzanie dat realizacji zamówień), obszaru logistycznego (realizowanie zakupów u dostawców, kooperacja, gospodarka magazynowa) oraz obszaru finansowego. Potem przyjdzie czas na szkolenia załogi:

– Każdy z pracowników, który będzie pracował z nowym systemem zostanie przeszkolony w zakresie jaki go będzie dotyczył . Do każdego z obszarów w systemie stworzone są instrukcje stanowiskowe. Dodatkowo w firmie została wyznaczona osoba, która jest administratorem systemu i jest odpowiedzialna za jego poprawną pracę od strony technicznej.

Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec 2015 roku. Inwestycja w całości finansowana jest ze środków Promotechu.