CMMS Alldevice jako narzędzie przemysłu 4.0

CMMS (Computerised Maintenance Management System) to jeden z systemów informatycznych, który odpowiedzialny jest między innymi za utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, instytucji czy organizacji. System stworzony by wspierać i usprawniać pracę działów lub służb utrzymania ruchu. System CMMS automatyzuje większość funkcji logistycznych wykonywanych przez personel utrzymania ruchu i kierownictwo.

Jedną z największych zalet CMMS jest eliminacja dokumentacji papierowej dotyczącej ewidencji prac oraz ręcznego śledzenia czynności, dzięki czemu Użytkownik oszczędza między innymi swój czas.

Należy zauważyć, że funkcjonalność CMMS polega na jego zdolności do gromadzenia i przechowywania informacji. CMMS nie podejmuje decyzji, ale zapewnia Użytkownikom szybki dostęp do niezbędnych informacji mających wpływ na efektywność operacyjną.

Z myślą o wsparciu Użytkowników 11 lat temu powstał CMMS Alldevice.

Alldevice jest programem CMMS do zarządzania pracami serwisowymi urządzeń między innymi poprzez tworzenie bazy danych, tworzenie i zarządzanie zgłoszeniami awarii. Program ten został stworzony przez Inżynierów dla Inżynierów. Twórcy Alldevice posiadają 20-letnie doświadczenie w usługach przemysłowych i na tej podstawie powstał efektywny i przyjazny dla użytkownika program do zarządzania rzeczywistymi pracami konserwacyjno-naprawczymi.

Jedną z opcji Alldevice jest magazyn części zamiennych, funkcja ta ułatwia rozeznania z stanem magazynowym części potrzebnych do napraw.

Niezwykle rozbudowany moduł raportowy pomaga w szybki sposób zebrać potrzebne dane na podstawie których podejmowane są optymalne decyzje, automatycznie generować raporty i zestawienia oraz tworzyć niestandardowe analizy efektywnościowe.

Nasi partnerzy zwracają uwagę, że wybrali Alldevice między innymi ze względu na:

 • nieograniczoną liczbę użytkowników i urządzeń bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów,
 • doskonały stosunek ceny do jakości,
 • funkcjonalność idealna dopasowana do potrzeb i oczekiwań,
 • możliwość planowania działań prewencyjnych, w celu zapobiegania wystąpienia awarii,
 • mobilność dzięki łatwej w obsłudze funkcjonalności na urządzeniach przenośnych bez jakichkolwiek ograniczeń systemowych,
 • śledzenie między innymi kosztów, wykorzystania budżetu, czasu realizacji zleceń prac
 • intuicyjność i łatwość obsługi,
 • wsparcie, zarówno podczas szkolenia jak i użytkowania Alldevice,
 • intuicyjny widok kalendarza, który pozwala nam na podgląd prac serwisowych dla poszczególnych urządzeń jak również użytkowników
 • niestandardowe rozwiązania, które pozwalają na pełną konfigurację Alldevice pod własne wymagania,
 • automatyczne powiadomienia o stanach magazynowych oraz zleconych pracach naprawczych,
 • oszczędności w zakresie czasu pracy, ilości zużywanych części serwisowych,
 • poprawienie jakości pracy w wewnętrznym zespole serwisowym jak również współpracę z klientami,
 • pomoc w trakcie przeprowadzanych audytów.
 • całkowicie bezpłatne aktualizacje.

Interfejs Alldevice jest konfigurowalny w zależności od stanowiska Użytkownika i jego potrzeb. Oprogramowanie Alldevice jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami mającymi dostęp do sieci internetowej, wymaga tylko dostępu do dowolnej przeglądarki internetowej, bez względu na stosowany system operacyjny, co pozwala na pracę z Alldevice z dowolnego urządzenia.

Alldevice wspiera technologię NFC, która umożliwia komunikację krótkiego zasięgu między kompatybilnymi urządzeniami. Alldevice daje możliwość pełnego import oraz eksport danych przy użyciu protokołu API oraz excela, np. komunikację z sondami pomiarowymi, czujnikami itp.

Kim są nasi Partnerzy, Użytkownicy Alldevice?

Alldevice nie zostało stworzone z myślą o konkretnej branży.

Z oprogramowania korzystają firmy m.in. z branży spożywczej, drzewnej, metalowej, elektronicznej, wodnej, medycznej, producentów tworzyw sztucznych, wodociągi itp., a także firmy świadczące usługi, serwisy, które odkryły zalety pracy z Alldevice.

Alldevice ma już 11 lat, został wdrożony i jest użytkowany w wielu Pańśtwa w Europie, w zakładach produkcyjnych takich firm jak Unilever, AkzoNobel, Ericsson czy Hilding Aners w Europie.

Jeżeli jesteście Pańśtwo zainteresowani funkcjonalności Alldevice CMMS zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy również do zgłoszenia chęci wysłuchania prezentacji, na stronie https://www.alldevicesoft.com/pl/