CMMS dla przedsiębiorstw wielozakładowych

Rynek stawia coraz większe wymagania przed dostawcami rozwiązań CMMS (Computerized Maintenance Management Systems), które wspomagają pracę działów zarządzania majątkiem firmy, gospodarką remontową i serwisem. Klienci żądają dostosowania standardowych funkcji oferowanych przez system do specyficznych wymagań biznesowych, zależących od profilu działalności danego zakładu lub przedsiębiorstwa wielozakładowego.

Możliwości zakodowania infrastruktury technicznej przedsiębiorstw wielozakładowych w systemie Maximo

Dzięki wdrożeniu systemu CMMS udaje się dopasować globalną wizję zarządzania w obszarze utrzymania ruchu do warunków, jakie panują w danym zakładzie czy oddziale, a także związane są ze specyfiką produkcji.

Szczególne wyzwanie stanowią instalacje wieloorganizacyjne i wielozakładowe, gdy potrzebne są:

  • jednolite mechanizmy opisujące majątek,
  • identyczne metody zarządzania,
  • podobny zakres wykorzystania systemów informatycznych do realizacji podstawowych funkcji biznesowych,
  • mechanizmy jednoznacznie zapewniające analizowanie, raportowanie i porównywanie danych i wskaźników każdego zakładu.

Z kolei firmy specjalizujące się w realizacji usług jako zewnętrzny wykonawca, powiązany ze zleceniodawcą umową serwisową lub outsourcingową, potrzebują jednego scentralizowanego rozwiązania informatycznego, które zapewni zarządzanie serwisem i gospodarką remontową wielu zakładów.

W takim przypadku potrzebne są rozwiązania uwzględniające specyfikę każdego kontraktu serwisowego oraz implementacja wspólnych mechanizmów charakterystycznych dla własnej fi rmy, pozwalających zarządzać zasobami przeznaczonymi do realizacji zadań związanych z zawartymi umowami.