Łańcuch wartości i kluczowe kompetencje firmy

Wiele umiejętności i zasobów niezbędnych do osiągnięcia przez firmę sukcesu znajduje się dziś poza jej granicami. W nowym świecie biznesu partnerstwo i współdziałanie stają się nie opcją, ale koniecznością. Outsourcing jest reakcją na gwałtowne zmiany działalności gospodarczej, technologii i innowacji w wyścigu o udział w rynku i o przyszłość.

Outsourcing staje się ważnym narzędziem strategicznym. Obejmuje pojedyncze procesy działalności przedsiębiorstwa oraz służy do radykalnej zmiany modelu biznesu. W tym numerze otwieramy cykl artykułów, które mają przybliżyć podstawy outsourcingu.


Utrzymanie ruchu jest dla większości firm procesem podstawowym i krytycznym, ale nie stanowi core biznesu i nie wymaga kluczowych kompetencji.


W XXI wieku środowisko biznesowe zmienia się bardzo szybko. Zmiany spowodowane są działaniem sił zewnętrznych, takich jak: globalizacja, rewolucja informacyjna, deregulacja rynków i nowe typy zachowań konsumentów. Wszystkie te siły oddziałują jednocześnie, powodując dezintegrację dotychczasowych modeli prowadzenia biznesu, organizacji firm, rynków. Ich rezultatem jest powstawanie nowych rynków, nowych produktów i nowych modeli biznesu. Zmiany te określamy terminem „obejmujące” (encompassing change).

Łańcuch wartości

Istotą rynkowej dezintegracji jest dekonstrukcja łańcucha wartości. Łańcuch wartości to wyodrębnione w przedsiębiorstwie, odmienne technicznie i ekonomicznie czynności, którym odpowiadają wartości przez nie (procesy) tworzone (value activites). W ostatecznym rachunku firma tworzy wartość, którą mierzymy ilością pieniędzy, jaką nabywcy są skłonni zapłacić za wyrób lub usługę. Firma jest rentowna, jeżeli tworzona przez nią wartość jest większa niż koszt wykonania czynności związanych z uzyskaniem wartości.

Autor: Marek Madej