Co czeka przemysł w 2012 roku?

  Czy idzie zapaść w przemyśle, jak prorokują ekonomiści? Jak potoczy się kryzys w strefie euro? Prognozy rynkowe nie są optymistyczne, w grudniu 2011 roku wskaźnik PMI przemysłu spadł do 48,8 pkt. Jak sytuację ocenia sama branża?

  Dla firmy ASTOR, przedstawiciela sektora MSP, dostawcy globalnych rozwiązań w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji produkcji, mijający rok był… najlepszym rokiem w historii. Po 30% wzroście sprzedaży w 2010, rok 2011 zamykamy z kolejnym dwucyfrowym, 11-procentowym wzrostem sprzedaży. Wynik ten należy określić z jednej strony jako satysfakcjonujący, a z drugiej motywujący do dalszego rozwoju. – podsumowuje prezes firmy ASTOR – Stefan Życzkowski.

  Dobre wyniki sprzedaży i marży, inwestycje w siedzibę firmy, zyski na poziomie poprzedniego okresu rozliczeniowego, mimo wzrostu wydatków budżetowych i plany na 2012 uzasadniają optymizm firmy.

  Zdaniem przedstawicieli ASTOR, następuje powolna, ale konsekwentna konsolidacja rynku. – Konkurencja rośnie i tylko najsilniejsi i najlepiej zorganizowani oraz działający w specjalizowanych niszach rynkowych mają szansę się rozwijać. Obserwuję, że po kryzysie z 2008 i 2009 roku firmy związane z automatyką mniej inwestują w rozwój nowych rozwiązań, produktów i technologii. Z drugiej strony ogólny wzrost niezawodności i funkcjonalności systemów w ostatnim dziesięcioleciu jest tak olbrzymi, że może te kilka lat spowolnienia tempa rozwoju pozwoli klientom na lepsze zapoznanie się z możliwościami oferowanych produktów. – dodaje prezes ASTOR.

  Z punktu widzenia branży robotów przemysłowych rok 2011 był rokiem oczekiwania. Rynek z niecierpliwością wyczekiwał na informacje o sytuacji w Grecji, Hiszpanii i Włoszech. Z tego powodu wiele inwestycji zostało wstrzymanych lub przełożonych na kolejny rok budżetowy. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na dynamikę rynku, były niewątpliwie znaczące wzrosty kursów walut, co przełożyło się wprost na wskaźniki ekonomiczne ważne dla podejmowania decyzji o inwestycji.

  W ASTOR rok 2011 był czasem konsolidacji infrastruktury i systemów informatycznych oraz wdrożeniu nowych modułów systemu informatycznego ASTORa, takich jak: Mobilny Pracownik, Wirtualizacja, System Zarządzania Zasobami, System Zarządzania Licencjami, System Wypożyczeń wraz z autorskim Panelem Szybkich Wypożyczeń, System Obiadowy i innych, mniejszych modułów ułatwiających pracę pracownikom firmy i jej klientom. Każdy z pracowników firmy, korzystając w codziennej pracy z tych modułów, zwiększa swoją efektywność, co w sposób bezpośredni przekłada się na przewagę konkurencyjną firmy na rynku.

  W 2012 roku ASTOR wprowadzi na rynek zupełnie nową linię produktową sterowników i ekonomicznych oddalonych modułów wejść/wyjść firmy GE, nowe roboty malujące i spawalnicze firmy Kawasaki oraz nową wersję platformy Wonderware 2012. Obecnie wprowadzane jest również oprogramowanie klasy CMMS dla służb utrzymania ruchu: Profesal Maintenance, charakteryzujące się zdecydowanie ponadprzeciętną elastycznością konfigurowania, pozwalającą na szybkie i dokładne dopasowanie oprogramowania do specyficznych potrzeb klientów. Od czwartego stycznia 2012 na klientów firmy ASTOR czeka również nowy, kompleksowy System Pomocy Technicznej ASTOR, który płynnie zastąpi System Wsparcia Technicznego ASTOR SWT. Projekt ma na celu podniesienie komfortu klientów i partnerów firmy ASTOR oraz zwiększenie efektywności rozwiązywania zagadnień technicznych.

  Autor: Stefan Życzkowski, prezes ASTOR