Jak ważny jest obecnie zrównoważony rozwój dla polskich producentów?

  Odpowiada Piotr Hargesheimer, Solution Sales Manager w Endress+Hauser Polska

  Jak ważny jest obecnie zrównoważony rozwój dla polskich producentów z Państwa doświadczenia? 

  W Endress+Hauser Polska widzimy, że coraz więcej firm stawia na zrównoważony rozwój, co często jest wyznacznikiem przy transformacji gospodarczej. Musimy pamiętać, że jednym z celów zrównoważonego rozwoju jest cel środowiskowy. Polega on na minimalizowaniu negatywnego wpływu na ekosystem, szczególnie poprzez ograniczenie odpadów, ścieków, zanieczyszczeń, emisji gazów cieplarnianych, wykorzystanie recyklingu, obiegu zamkniętego oraz redukcji zużycia energii oraz wody. To jest aspekt, w którym specjalizuje się nasza firma.

  Jako dostawca dla polskich producentów, w jaki sposób Państwa firma odnosi się do zrównoważonego rozwoju w swoich produktach i jak wpływają Państwo na decyzje swoich klientów dotyczące zrównoważonego rozwoju?

  Zrównoważony rozwój jest jedną z czterech wartości naszej marki. W Endress+Hauser poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność wobec środowiska i społeczeństwa. Kierują się tym wszyscy nasi interesariusze, a w szczególności rodzina właścicieli. Wspieramy swoich klientów oraz działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz poprawę jakościową produktów klientów. Oferowane przez Endress+Hauser Polska systemy klasy EMS (Energy Monitoring Systems) wspomagają analizy ESG i pozwalają na mierzenie oraz raportowanie takich działań.

  Czy zrównoważony rozwój jest opłacalny? Czy producenci koncentrujący się na kwestiach zrównoważonego rozwoju muszą dużo inwestować, czy też zrównoważony rozwój jest ostatecznie inwestycją oszczędzającą koszty w dłuższej perspektywie? 

  Głównym założeniem, jak i celem zrównoważonego rozwoju, jest dbanie o środowisko naturalne, zachowując jednocześnie dobre warunki do rozwoju biznesu. W proces zaangażowane są wszystkie osoby w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa: od dostawców, przez inwestorów, a na konsumentach kończąc. Działy firmy takie jak B&R oraz Marketing, które dbają o rozwój nowych produktów oraz rozwiązań w kwestii odpowiedzialnego zarządzania zasobami wspierają w tworzeniu idei zrównoważonego rozwoju, natomiast za jego wprowadzanie w firmie odpowiedzialny jest zarząd.

  Poza dbaniem o środowisko, polepszeniem dobrostanu pracowników i poprawą wyników finansowych, przedsiębiorstwa mogą osiągać również korzyści wizerunkowe. Nowoczesne społeczeństwo coraz bardziej docenia firmy, które dbają o jakość produkcji swoich produktów, o ich wpływ na otoczenie i środowisko, co przekłada się na większe zaufanie klientów, partnerów biznesowych oraz inwestorów. Obecnie obserwujemy trend na rynku, że szczególnie młode osoby często poszukują miejsc pracy zgodnych z ich wartościami i zaangażowaniem w zrównoważony rozwój, a wdrożenie odpowiednich strategii rozwoju pozwalają przyciągać i zatrzymywać młode talenty.