Complex SA nawiązał współpracę z Politechniką Łódzką

    „Zapracuj z nami na Swój sukces!” jest hasłem przewodnim rozpoczętego programu zakładającego kooperację, której beneficjentami mają być studenci Politechniki Łódzkiej oraz Spółki Complex Holding. Współpraca obejmować będzie obszar naukowo-badawczy w kontekście rozwoju nowych technologii oraz działania w sferze edukacyjnej pod nazwą „Akademia Wiedzy Complex.”

    Celem zainicjowanej współpracy jest poszukiwanie i realizowanie innowacyjnych programów dla branży przemysłowej, wywodzących się bezpośrednio ze świata nauki. Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy, wypracowane zostaną rozwiązania zwiększające możliwości produkcyjne Holdingu oraz zapewniające stały rozwój kompetencji kadry. Projekt zakłada również organizację szkoleń i specjalistycznych kursów, praktyk studenckich, a także wspólne prowadzenie prac dyplomowych przy wykorzystaniu potencjału przemysłowego spółek Grupy.

    Uroczyste podpisanie listu intencyjnego odbyło się 16 marca br. w Sali Senatu Politechniki Łódzkiej. W imieniu uczelni dokument podpisał rektor PŁ prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, zaś firmę Complex reprezentował Michał Nowacki Prezes Zarządu Holdingu. Podjęcie intensywnej współpracy z Politechniką Łódzką ma zapewnić rozwój w obszarach, które w globalnej gospodarce są kluczowymi czynnikami sukcesu każdego przedsiębiorstwa, takich jak kompetentne kadry, system zarządzania i innowacyjne projekty.

    Jesteśmy przekonani, że współpraca z Politechniką Łódzką przyczyni się do rozwoju branży przemysłowej w naszym regionie. Wprowadzając rozwiązania ulepszone innowacyjną myślą, bezpośrednio łączymy świat nauki i biznesu. Wśród studentów i absolwentów kierunków technicznych poszukujemy twórców kolejnych projektów, naszych przyszłych konstruktorów, technologów, specjalistów, a także liderów start-upowych projektów biznesowych. Doceniamy znaczenie nauki i chcemy na bieżąco uczestniczyć w jej zdobyczach – powiedział Michał Nowacki.

    Grupa Kapitałowa Complex zarządza portfelem inwestycji w sektorze przemysłowym oraz nieruchomościowym. W skład Holdingu wchodzą m.in. Fabryka Maszyn JOTES, Zakłady Hydrauliki Siłowej, KENNER Polska, CELMA czy COMPLEX IQ. Metrologia, zarządzanie produkcją, logistyka i dystrybucja oraz hydraulika siłowa, to tylko niektóre przykłady obszarów, w których działają spółki Holdingu i jednocześnie obszary przykładowych programów edukacyjnych oraz szkoleń wspólnie organizowanych przez Complex i Politechnikę Łódzką. Projekty prowadzone będą w perspektywie najbliższych kilku lat.