Coraz częstsza customizacja olejów hydraulicznych

    Przemysław Niedzielski, kierownik Działu Strategii Produktów ORLEN OIL

    W opracowaniach dotyczących płynów hydraulicznych spotyka się podział produktów ze względu na branże, dla których są przeznaczone. Jednak poza kilkoma wyjątkami – m.in. branża spożywcza, górnictwo, hutnictwo, leśnictwo – generalnie stosuje się standardowe oleje hydrauliczne. Oczywiście charakterystyka otoczenia i panujące tam temperatury, ciśnienia, wilgotność mogą być różne dla danej branży czy zakładu, dlatego coraz częściej mamy do czynienia z customizacją produktu, czyli dostosowaniem oleju do konkretnych potrzeb danej branży czy procesu.