CWS-boco Polska przenosi siedzibę do SEGRO Business Park Łódź

  Firmy CWS-boco Polska, oferująca kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania czystością, oraz SEGRO, wiodący deweloper i zarządca powierzchni biznesowych, podpisały długoterminową umowę na wynajem 6 000 m² powierzchni. Najemca wybrał obiekt SEGRO Business Park Łódź na główną siedzibę spółki w Polsce.

  Łódzka centrala firmy CWS-boco Polska, będącej krajowym liderem w sektorze outsourcingu czystości, zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji na terenie SEGRO Business Park Łódź w trzecim kwartale 2014 r. W nowej siedzibie firmy, liczącej 6 000 m2 powierzchni będą się znajdowały pomieszczenia biurowe oraz nowoczesny zakład pralniczy. Serwisowane będą w nim m.in. odzież robocza i specjalistyczna.

  Projekt oparto na trzech założeniach, których celem jest zwiększenie wydajności procesu technologicznego, zapewnienie najwyższego poziomu higieny oraz najlepszych warunków pracy. Proces technologiczny w nowej pralni przemysłowej CWS-boco został zaprojektowany w oparciu o najlepsze doświadczenia zaczerpnięte z innych zakładów firmy na świecie, przepisy prawa oraz praktyczne rozwiązania polecane przez Inspektorat Pracy oraz klientów z branży spożywczej i farmaceutycznej.

  Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia jakie ma minimalizowanie negatywnego wpływu każdej działalności na środowisko, dlatego promujemy zrównoważone i ekologiczne usługi, a także stale zwiększamy efektywność energetyczną nie tylko naszych pralni, ale i całego systemu logistycznego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, specjalistycznych urządzeń spadnie ogólne zużycie energii oraz zmniejszy się emisja CO2. Dodatkowo, własna stacja podczyszczania ścieków ograniczy ilość nieczystości wytwarzanych przez zakład. – wyjaśnia Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska.

  Jednym z udogodnień zastosowanych w nowym obiekcie dla CWS-boco Polska jest wprowadzenie podziału na strefy higieny, nie tylko w obszarze produkcyjnym, ale także w module socjalnym. Celem takiego rozwiązania jest utrzymanie najwyższego poziomu czystości oraz zapewnienie najlepszych warunków pracy.

  Pracochłonny proces dostosowywania obiektu do specjalistycznych wymagań klienta, zaowocuje powstaniem nowoczesnej, zindywidualizowanej powierzchni o wysokim standardzie. Klienci w coraz większym stopniu oczekują od produktu dokładnego dopasowania do ich potrzeb, dlatego na znaczeniu nieustannie zyskują projekty typu BTS. Bardzo cieszy nas fakt, że kolejny najemca zdecydował się na utworzenie głównej siedziby firmy na terenie jednej z naszych inwestycji w Polsce – komentuje zawarcie umowy Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę Centralną.

  SEGRO Business Park Łódź położony jest w odległości 6 kilometrów od centrum miasta przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Łodzi – ulicy Rokicińskiej, 15 kilometrów od połączenia z autostradą A2 oraz w odległości jedynie 2 kilometrów od skrzyżowania z autostradą A1. Docelowo kompleks zaoferuje 50 000 m2 powierzchni.