Fortum i Instal Kraków wybudują odazotowanie za 383 mln zł

    Konsorcjum Fortum Power and Heat Oy oraz Instalu Kraków podpisało kontrakty na budowę instalacji odazotowania spalin w EDF Polska oddział nr 1 Krakowie (dawna elektrociepłownia Kraków) oraz w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. Ich łączna wartość opiewa na 383,62 mln zł netto.

    W przypadku kontraktu w Krakowie jego wartość wynosi 261,43 mln zł netto, z czego udział Instalu Kraków wynosi 66,97 proc. Termin realizacji to 5 października 2017 r.

    Natomiast wartość zlecenia we Wrocławiu opiewa na 122,19 mln zł netto, z czego na Instal przypada 61,86 proc. Instalacja ma zostać przekazana do eksploatacji przed 1 stycznia 2016 r.

    Zamówienia obejmują zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania w formule „pod klucz” instalacji odazotowania spalin, które pozwolą na redukcję tlenków azotu z aktualnego poziomu 550-600 mg/um3 do poziomu mniejszego niż 100 mg/um3 przy spalaniu węgla oraz współspalaniu biomasy.