Cyberbezpieczeństwo – nowe wyzwania, czyli Stergas 2015

  W dniach 16-17 kwietnia br. we Wrocławiu odbędzie się III edycja konferencji dla branży gazowniczej. Tematem przewodnim spotkania ekspertów będzie „Bezpieczeństwo cybernetyczne i procesowe systemów sterowania i automatyki w instalacjach gazowniczych i petrochemicznych”.

  Konferencja organizowana jest przez BSiPG Gazoprojekt i firmę Siemens pod auspicjami Urzędu Dozoru Technicznego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Prezes Zarządu PGNiG.

  W bieżącym roku tematyka w sposób szczególny obejmie zagadnienia praktyczne, w tym studia przypadków.

  Zaplanowaliśmy cztery panele dyskusyjne, w pierwszym dniu dwa dotyczące cyberbezpieczeństwa, mówi Robert Wojniak z firmy Siemens, pomysłodawca konferencji. Na konkretnych przykładach wdrożeń omówimy kwestię zagrożenia cyberatakami inteligentnych sieci przesyłowych, zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych oraz temat modernizacji układów zabezpieczeniowych maszyn podczas eksploatacji gazu ziemnego.

  Goście będą też mieli możliwość wysłuchania referatów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem zasobów krytycznych w podmiocie gospodarczym, aktualnych trendów w systemach zabezpieczenia technicznego w branży gazowniczej oraz wymagań funkcjonalnych dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemu Zarządzania Integralnością gazociągów przesyłowych.

  Organizator przewidział także czas dla inżynierów, których zaprasza na równoległe warsztaty techniczne.

  Konferencja skierowana jest do kadry zarządzającej i technicznej firm inwestycyjnych, projektujących, wykonawczych  i badawczych z branży gazowniczej.

  Partnerami konferencji są: ASE, Encon, EuRoPol GAZ, OGP GAZ-SYSTEM, IDS-BUD, Lapp Kabel, Mercon, Merrid Controls, Mielec Diesel Gas, Signity.

  Koszt uczestnictwa wynosi: 530 PLN netto (w przypadku wpłaty do 23 marca br.) lub 630 PLN netto (w przypadku wpłaty od 23 marca br.). Koszt obejmuje udział w konferencji, materiały, wyżywienie oraz zakwaterowanie.

  Więcej informacji oraz rejestracja: www.konferencja-stergas.pl