Grupa Azoty powołała Centrum Edukacji Ratowniczej

  Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty – CERGA, to jednostka odpowiedzialna za okresowe i specjalistyczne szkolenie strażaków i ratowników chemicznych pracujących w Grupie Azoty – Centrum oznacza nową jakość w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa chemicznego i przeciwpożarowego w Polsce – mówi Artur Kopeć, członek zarządu Grupy Azoty.

  CERGA powstała na bazie Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Puławy, a swoją działalność rozpoczęła 12 marca 2015 roku, inauguracyjnym szkoleniem dla ratowników chemicznych. Wzięli w nim udział pracownicy Grupy Azoty z Tarnowa, Kędzierzyna, Polic, Puław i Grzybowa (gdzie siedzibę ma Grupa Azoty Siarkopol). Program pierwszego szkolenia obejmował badania lekarskie, część teoretyczną oraz praktyczną, w tym ćwiczenia i test w komorze dymnej. Jednocześnie odbyło się spotkanie Zespołu Ochrony Przecipożarowej Grupy Azoty, w ramach którego powołane zostało CERGA.

  Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty będzie organizować i prowadzić szkolenia w ramach całej Grupy Kapitałowej. Podstawowym zadaniem jednostki jest podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności pracowników Grupy Azoty, odpowiadających za bezpieczeństwo, ratownictwo i ochronę przeciwpożarową w zakładach dużego ryzyka.

  Utworzenie CERGA ma pomóc w wypracowywaniu wspólnych standardów w ramach ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, wymianie doświadczeń i wykorzystywaniu synergii pomiędzy spółkami Grupy. Umożliwi to jeszcze skuteczniejszą ochronę życia i zdrowia pracowników Grupy Azoty, zapewnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnych w otoczeniu zakładów oraz środowiska naturalnego.

  – Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy to nasz priorytet. Mając wyspecjalizowane centrum szkoleniowe, kształcące ratowników i strażaków z całej grupy kapitałowej, możemy osiągnąć taki sam, najwyższy poziom ratownictwa we wszystkich naszych zakładach – tłumaczy Kopeć. – Powołanie CERGA to kolejny z efektów konsolidacji i wdrożenia Programu Doskonałości Operacyjnej AzotyPRO. To nowa jakość w obszarze ratownictwa chemicznego i przeciwpożarowego w Polsce – podkreśla członek zarządu Grupy Azoty.

  Centrum Edukacji Ratowniczej swoją działalnością obejmować będzie Grupę Azoty S.A., Grupę Azoty Puławy, Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Siarkopol oraz inne podmioty zainteresowane skorzystaniem z oferty szkoleniowej.

  Źródło: WNP

  Fot. PTWP/Andrzej Wawok