Częstotliwość przeprowadzania standardowych czynności konserwacyjnych pomp próżniowych elektrycznych

  Jeśli chodzi o standardową konserwację, to użytkownik pompy powinien raz dziennie sprawdzić poziom oleju przed włączeniem pompy.

  Zaleca się raz w tygodniu (w zależności od warunków pracy pompy) oczyszczenie przy użyciu sprężonego powietrza powierzchni chłodzących pompy, chłodnicy oleju i silnika elektrycznego.

  Co pół roku przeszkolony technik powinien wymienić olej i filtr oleju, sprawdzić separator oleju. W razie konieczności separator należy wymienić na nowy. Bardzo zabrudzony separator oleju może spowodować znaczący wzrost temperatury pompy, a w ekstremalnych warunkach samoczynny zapłon oleju. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w zbiorniku może wynosić 0,5 bara w warunkach pełnej wydajności pompowania (gdy pompa pracuje z przyłączem wlotowym pod ciśnieniem atmosferycznym).

  Wymiana separatora oleju, sprawdzenie i w razie potrzeby wymiana wkładki elastycznej sprzęgła, sprawdzenie połączeń elektrycznych wymagana jest raz w roku.

  Natomiast co 5 lat (co 30 000 godzin) należy się zgłosić do serwisu producenta w celu przeglądu głównego pompy. W zakres takiego przeglądu wchodzą: wymiana oleju, wszystkich uszczelnień w pompie, filtrów oleju, separatorów oleju, łopatek, łożysk na pompie i silniku elektrycznym, elastycznej wkładki sprzęgła, a także sprawdzenie pozostałych elementów mechanicznych pompy.

  Bazując na wieloletnim doświadczeniu, nasz wykwalifikowany zespół inżynierów oferuje pomoc w prawidłowym doborze pomp próżniowych wytwarzających próżnię w rozmaitych aplikacjach – zasysających powietrze z zawartością różnego rodzaju cząstek stałych, wody oraz innych cieczy czy gazów. Prawidłowy dobór pompy wraz z jej zabezpieczeniem na wlocie w postaci odpowiednich filtrów ma kluczowe znaczenie dla poprawnego działania pompy w dłuższym czasie, znacznie przedłuża jej trwałość, zmniejsza koszty eksploatacji i konserwacji urządzenia.

  Autor: Ireneusz Dziedzic, Szef Pomp Próżniowych, BP Techem