Dan Cake rozbuduje zakład

Zakład w Chrzanowie

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego wydał pierwszą w tym roku decyzję o wsparciu. Swój zakład w Chrzanowie rozbuduje firma Dan Cake.

Nowa inwestycja polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa poprzez budowę nowej linii produkcyjnej oraz na przeprowadzeniu okołoprodukcyjnych procesów biznesowych, zwłaszcza w zakresie systemu logistyki towarów. Inwestycja zostanie zrealizowana w gminie Chrzanów, na nieruchomości, która objęta jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 71.800.000,00 zł.

Dan Cake działa na polskim rynku wyrobów cukierniczo-piekarniczych od 1992 roku. Od 2004 roku Dan Cake Polonia jest częścią międzynarodowej grupy Dan Cake, która posiada swoje zakłady produkcyjne w Danii, Niemczech, Bangladeszu oraz w Polsce. Zakład w Chrzanowie obejmuje 6 linii technologicznych. Spółka do tej pory otrzymała dwa zezwolenia na działalność w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej – w 2013 i 2014 roku.

Źródło: KPT