Deloitte: branża motoryzacyjna planuje nowe inwestycje w 2011 r.

  75 proc. firm z branży motoryzacyjnej planuje w 2011 r. nowe inwestycje, a jedna trzecia zapowiada zwiększenie zatrudnienia – wynika z przedstawionego we wtorek badania firmy doradczej Deloitte. Przedsiębiorcy spodziewają się wzrostu sprzedaży i przychodów.

  Niemal połowa respondentów twierdzi, że inwestycje są prawie pewne. Dla jednej trzeciej inwestycje pociągną za sobą wzrost zatrudnienia. Deloitte podkreśla, że tylko 11 proc. przedsiębiorców branży motoryzacyjnej może zmniejszyć zatrudnienie.

  „Interesujące jest, że dobre nastroje są kształtowane przez sam rynek, a nie dzięki zachętom dla nabywców nowych samochodów, jak to miało miejsce w wielu krajach” – podkreślił dyrektor w Dziale Audytu Deloitte Marek Turczyński.

  W badaniu pytano również o możliwość wprowadzenia w 2011 r. jakichkolwiek zachęt, ułatwień lub ulg dedykowanych dla sektora motoryzacyjnego. 71 proc. uczestników stwierdziło, że jest to raczej mało prawdopodobne, podczas gdy tylko 6 proc. uważa, że takie zachęty mogą zostać wprowadzone. „To największy przejaw jednomyślności w naszym badaniu” – podkreślił Tomasz Pałka z Działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.

  Jak zauważył Marek Turczyński, wyniki są optymistyczne, ale należy brać pod uwagę specyfikę rynku, który częściowo korzysta z pracowników tymczasowych. „Trzeba pamiętać, że w przypadku personelu stałego wahania będą mniejsze niż dla pracowników tymczasowych” – zaznaczył Turczyński.

  Deloitte zbadała też przewidywania firm motoryzacyjnych dotyczące ich otoczenia prawnego. Tu 62 proc. respondentów spodziewa się bardziej restrykcyjnej oceny rozliczeń podatkowych. „Przepisy nadal są niejasne i nieprecyzyjne, co może oznaczać inne skutki podatkowe dla takich samych sytuacji. Przedsiębiorcy obawiają się interpretowania przepisów na ich niekorzyść” – ocenił Tomasz Pałka.

  W badaniu przedsiębiorcy oceniali też kończący się rok. Połowa zadeklarowała, że w 2010 r. zwiększyła działalność, a 20 proc. stwierdziło, że był to wzrost na dużą skalę. Z kolei znaczącą redukcję działalności zadeklarowało 5 proc. uczestników badania.