Instytut Automatyki Systemów Energetycznych – na sprzedaż

    Resort skarbu zaprosił inwestorów do negocjacji w sprawie kupna udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego. Oferty można składać do 24 stycznia.

    Uprawnionym pracownikom Instytutu przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 proc. udziałów spółki.

    MSP poinformowało, że negocjacje z inwestorami będą dotyczyły ceny za sprzedawany pakiet udziałów, a także programu rozwoju spółki. Ma on obejmować m.in. zobowiązania inwestycyjne oraz związane z ochroną interesów pracowników.

    Minister skarbu ma poinformować do 25 lutego 2011 r. potencjalnych inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, o wynikach ich rozpatrzenia.

    Instytut prowadzi badania naukowe związane m.in. z przesyłaniem i rozdzielaniem energii, produkcją urządzeń i aparatów energetycznych. Spółka działa głównie na rynku krajowym. Jej oferta skierowana jest m.in. do elektrowni, elektrociepłowni, zakładów przemysłowych i energetycznych.