Dlaczego przemysłowe stacje mycia w zakładach przetwórstwa spożywczego są ważne?

Personel powinien przejść odpowiednie szkolenie na stanowisku mycia, a także regularnie sprawdzać i czyścić sprzęt. | Dzięki uprzejmości: ThermOmegaTech

Stacje mycia mogą pomóc zakładom przetwórstwa spożywczego obniżyć koszty, jeśli firmy przestrzegają ścisłej rutyny i spełniają rygorystyczne normy.

Wgląd w bezpieczeństwo zakładu

Przemysłowe stacje mycia odgrywają kluczową rolę w wielu różnych obiektach i mogą utrzymywać obszary w czystości i higienie, co ma kluczowe znaczenie w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Zagrożenia mogą się różnić w zależności od obiektu, ale wszystkie muszą być skutecznie i rutynowo usuwane, aby zachować warunki sanitarne i jakość produktu.

Personel powinien zostać odpowiednio przeszkolony w zakresie korzystania ze stacji mycia i przestrzegać wszystkich wytycznych i standardów, aby zapewnić sukces.

Przemysłowe stacje mycia są często wykorzystywane w zakładach produkcyjnych, chemicznych lub petrochemicznych oraz przetwórstwa spożywczego jako część procedur czyszczenia i odkażania, w których utrzymanie higieny ma kluczowe znaczenie. Wiadro wody z mopem i środkiem czyszczącym nie jest w stanie skutecznie zdezynfekować zakładu w taki sposób, jak może to zrobić sprzęt czyszczący do przetwórstwa żywności.

Procedury czyszczenia i odkażania w przemyśle spożywczym

Korzystanie z przemysłowych systemów zmywania w przetwórstwie żywności jest ważne, ponieważ pomagają one utrzymać czystość i higienę obiektu. Pomagają również zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.

Istnieją wymagania sanitarne, których musi przestrzegać każdy zakład, takie jak identyfikacja zagrożeń, które mogą mieć wpływ na zakład produkcyjny.

Pozostałości po produkcji żywności i detergentach, zanieczyszczenia płynne i unoszące się w powietrzu, gleba przejściowa i mikroorganizmy często są obecne w zakładach produkcji żywności, dlatego stacje mycia są zalecane w tych korporacjach.

Chociaż zagrożenia występujące na linii produkcyjnej różnią się w zależności od zakładu i zależą przede wszystkim od konkretnych wytwarzanych produktów, wszystkie muszą być skutecznie i rutynowo usuwane w celu zachowania warunków sanitarnych i jakości produktu.

Korzystanie z urządzeń czyszczących do przetwórstwa żywności może również pomóc w obniżeniu kosztów. Regularna konserwacja i naprawa sprzętu mogą pomóc ograniczyć przestoje, oszczędzając czas i pieniądze Twojego zakładu. Regularne czyszczenie i dezynfekcja powierzchni mogą również przyczynić się do obniżenia kosztów pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu codziennego procesu.

Sprzęt do czyszczenia w przetwórstwie spożywczym ogranicza przestoje

Przemysłowe stacje myjące mogą być używane zarówno w komercyjnych, jak i przemysłowych zakładach produkcyjnych i są opisywane jako stacjonarne urządzenia, które wytwarzają strumień wody o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze w celu usunięcia zanieczyszczeń podczas czyszczenia. Jednak w przypadku stosowania w zakładach produkcyjnych, takich jak przetwórstwo spożywcze mięsa i nabiału, ten sprzęt czyszczący zapewnia szybkie i wydajne czyszczenie przy jednoczesnym zachowaniu standardów sanitarnych.

Urządzenia czyszczące do przetwórstwa żywności zazwyczaj wykorzystują stacje, które wytwarzają wodę o temperaturze 65,5°C lub wyższej, aby szybko oczyścić i zdezynfekować powierzchnie, takie jak sprzęt przetwórczy, ściany, podłogi i inne powierzchnie.

Aby prawidłowo przestrzegać procedur czyszczenia i odkażania w przetwórstwie żywności, system zmywania często zawiera zawór mieszający, który łączy ciepłą i zimną wodę wraz ze środkiem czyszczącym do użytku przemysłowego, jeśli jest to konieczne.

Sprzęt do czyszczenia w przetwórstwie spożywczym

Posiadanie wydajnego sprzętu czyszczącego w zakładzie przetwórstwa spożywczego może przynieść szereg korzyści. Utrzymanie obiektu w czystości minimalizuje ryzyko skażenia żywności. Można uniknąć alergii pokarmowych i chorób przenoszonych przez żywność, wywoływanych przez bakterie i wirusy.

Istnieją systemy zmywania, które oferują wysokotemperaturowy sprzęt sanitarny i konserwacyjny niezbędny w obiektach przemysłowych i spożywczych, w tym stacje zmywania parą i wodą ze stacjami mieszania gorącej wody.

Aby być jeszcze bardziej skutecznym, specjalny zawór mieszający —  łączący parę i zimną wodę — tworzy stację mieszania wody z parą, która obniża poziom decybeli w obiektach, jednocześnie wytwarzając przepływ zdefiniowanego przez użytkownika strumienia wody w celu skutecznej dezynfekcji, czyszczenia i zabijania bakterii.

Wybór odpowiedniego sprzętu do zmywania

Wybór odpowiedniej stacji zmywania może być wyzwaniem. Istnieje kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze sprzętu do sanityzacji zakładu spożywczego. Personel powinien zostać odpowiednio przeszkolony w zakresie korzystania ze stacji mycia, w tym zakładania odpowiedniej odzieży i sprzętu ochronnego, a także regularnego sprawdzania i czyszczenia sprzętu.

Sprzęt do czyszczenia w przetwórstwie spożywczym jest niezbędnym elementem zakładów przetwórstwa spożywczego. Oferuje on niezawodny, bezpieczny i łatwy do wdrożenia sposób utrzymywania tych obiektów w czystości i dezynfekcji.

Przestrzegając prawidłowych procesów i protokołów bezpieczeństwa, firmy mogą zapewnić, że ich zakłady przetwórstwa spożywczego są dobrze utrzymane i odpowiednio odkażone, a także utrzymują harmonogramy linii produkcyjnych.


THERMOMEGATECH