Dobór oprzyrządowania robota dla celów paletyzacji

Określając jasno potrzeby zakładu, firmy projektujące systemy robotyki są w stanie zmaksymalizować wydajność końcowej części linii produkcyjnej oraz przyspieszyć zwrot kosztów inwestycyjnych.

Współcześni producenci w coraz większym stopniu dostrzegają korzyści płynące z automatyzacji. Ci, którzy się na nią zdecydują, coraz częściej wybierają systemy robotyki. Odnosząc się do informacji podanych przez Instytut Producentów Maszyn Pakujących, Załadunkowych Maszyn Pakujących oraz Badań Prognozujących, załadunek za pomocą zrobotyzowanych narzędzi paletyzujących wzrósł o ponad 16% w 2006 r., a do roku 2009 planuje się wzrost nakładów w USA na maszyny pakujące z 469 mln USD do 530 mln USD.

Projektowanie robota paletyzującego stało się bardziej skomplikowane od czasu, kiedy firmy zaczęły inwestować więcej w pakowanie przyjazne środowisku oraz spełniające wszystkie wymogi jego ochrony. Aby ograniczyć wyściółkę pod ładunek, standardowe faliste kartony tekturowe są zastępowane cienkościennymi preszpanami w taki sposób, aby obkurczone paczki produktu zajmowały mniej miejsca na paletach. Dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie pochodzące od dużych zakładów przemysłowych oraz zmiany zachodzące w strategiach marketingowych wymuszają na producentach projektowanie maszyn o szerokim zakresie pakowania bez względu na rozmiar, kształt i materiał.

Narzędzie chwytaka jest specyficznym elementem o dużym zaawansowaniu konstrukcyjnym. Stanowi on największy procent ogólnego kosztu całego systemu. Wybór odpowiedniego chwytaka robota paletyzującego lub depaletyzującego daje pewność efektywnego radzenia sobie systemu z szerokim wachlarzem firmowych opakowań.

Autor: Earl Wohrlab