UR pod lupą

Czy pracownicy działu utrzymania ruchu różnią się od pozostałych pracowników firmy?

Wielu kierowników działów utrzymania ruchu twierdzi, że ich pracownicy w znacznym stopniu różnią się od pozostałych pracowników w firmie – że ich postawy i zachowania nie są takie same jak innych osób. Rozpoznanie, zrozumienie i wyjaśnienie sposobu, w jaki personel utrzymania ruchu realizuje zadania przewidziane w harmonogramie pracy jest podstawą w zrozumieniu istoty tworzenia planu pracy, który będzie spełniał oczekiwania pracowników i da pożądaną odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób osiągnąć założone cele biznesowe?”

W styczniowym numerze amerykańskiego wydania czasopisma „Maintenance Connection” opublikowane zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na pracownikach pracujących w różnych działach przedsiębiorstw. Ogółem analizie poddano ponad 20 tys. respondentów. Pytaniami, jakie zadawali sobie autorzy badań, były: „Czy pracownicy działu utrzymania ruchu różnią się od pozostałych pracowników firmy?” i „Co jest charakterystycznego dla pracowników służby utrzymania ruchu, jeśli chodzi o harmonogramowanie ich czasu pracy?”.

Aby odpowiedzieć na te pytania, dokonano porównania odpowiedzi udzielonych przez pracowników utrzymania ruchu i pracowników innych działów firm produkcyjnych. Zgromadzone informacje i wnioski zostały zestawione w następujących grupach tematycznych:

  • informacje o charakterze demograficznym,
  • zdrowie i energia do pracy,
  • warunki pracy,
  • charakter planu pracy,
  • praca w godzinach nadliczbowych.

Autor: Bruce Oliver, Dan Capshaw