Dobór środka smarnego do zastosowań przemysłowych

    Przemysław Niedzielski, kierownik produktu w firmie ORLEN OIL 

    Dobierając środek smarny do zastosowań przemysłowych, należy kierować się przede wszystkim zaleceniami producenta maszyny lub urządzenia, które znajdują się w instrukcji OEM. Dobór cie-czy roboczej w danym urządzeniu dokonywany jest zazwyczaj już na etapie projektu takiej jednostki. Odpowiedni środek smarowy wybierany jest w zależności od specyfiki danego urządzenia (warunków pracy, minimalnych i maksymalnych temperatur, ciśnie-nia, planowanych wymian oleju).

    Aby wybór właściwego środka smarowego był łatwiejszy, powstało wiele klasyfikacji jakościowych dla olejów przemysłowych opracowanych przez organizacje normalizacyjne, takie jak ISO, DIN czy ASTM. Najpopularniejsza jest klasyfikacja według międzynarodowej normy PN-EN ISO 6743.

    Oprócz norm klasyfikacyjnych opracowano wiele norm jakościowych, określających właściwości fizykochemiczne, jakie musi spełnić dany środek smarowy. Dodatkowo producenci maszyn i urządzeń przygotowali własne klasyfikacje jakościowe. Po spełnieniu wszystkich wymagań, które często znacznie przewyższają podstawowe parametry zawarte w normach DIN czy ISO, producenci wydają stosowne aprobaty potwierdzające wysoką jakość produktów do stosowania w podzespołach ich konstrukcji, np. w pompach hydraulicznych.

    Spełnienie wymagań technicznych nie jest jedynym czynnikiem decydującym o wyborze produktu z zakresu smarowania. Użytkownik maszyny bierze również pod uwagę cenę, rozpoznawalność marki, to, czy produkt sprawdził się wcześniej w eksploatacji, a także jego ewentualne nowe właściwości.