Dobre czasy dla robotów

  Zgodnie z danymi przekazanymi przez Robotic Industries Association (RIA) firmy produkujące roboty przemysłowe w Ameryce Północnej zanotowały w pierwszej połowie 2010 roku wzrost zamówień jednostek robotów o 40%.

  Do końca czerwca br. 6316 robotów o łącznej wartości 411,4 miliona dolarów zostało zamówionych przez firmy znajdujące się w Ameryce Północnej. Odpowiada to wzrostowi o 48% kwotowo w stosunku do tego samego okresu w roku 2009. Jeżeli uwzględni się zamówienia pochodzące z firm spoza Ameryki Północnej to odpowiednio wzrosty sprzedaży robotów są jeszcze większe – 54% w jednostkach robotów i 62% licząc kwotowo.

  – W Ameryce Północnej największy wzrost zamówień pochodził z firm spoza branży motoryzacyjnej, który wyniósł 51% – stwierdził Jeffrey A. Burnstein, prezes RIA. – Jest to bardzo dobra oznaka dla naszej branży, która rozszerza się na takie dziedziny gospodarki, jak produkcja półprzewodników, elektronika i fotonika, przetwórstwo żywności i napoje, tworzywa sztuczne i kauczuk, dobra konsumenckie oraz biotechnologia. Każda z tych gałęzi przemysłu odnotowała znaczny wzrost sprzedaży w pierwszej połowie 2010 r., podczas gdy zamówienia z przemysłu motoryzacyjnego wzrosły o 30%.

  Burnstein zauważa, że wyniki w roku bieżącym są bardzo dobre w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim, kiedy wartość sprzedaży ze względu na panującą recesję była znacznie niższa.

  – Minie jeszcze dużo czasu, zanim branża produkcji robotów osiągnie wyniki sprzedaży sprzed recesji, ale jestem nastawiony bardzo optymistycznie, że zmierzamy we właściwym kierunku – dodaje.

  Największy wzrost aplikacji z zastosowaniem robotów dotyczył branży spawalniczej (spawanie łukowe) – o 52% mierzony liczbą jednostek robotów, a następnie aplikacje związane z przenoszeniem/obsługą produktów – wzrost o 51% jednostek. – Przenoszenie/obsługa produktów to największe pole do zastosowań robotów, stąd tak znaczący wzrost sprzedaży w pierwszej połowie roku w tej dziedzinie jest bardzo dobrą wiadomością – nadmienia Burnstein.

  Burnstein dodał, że sprzedaż robotów przenoszących/obsługujących produkty najprawdopodobniej zwiększy się w związku z targami Automate 2011 (wcześniej znane pod nazwą International Robots, Vision & Motion Control Show) i ProMat (wiodące targi związane z przenoszeniem/obsługą produktów i logistyką). Obydwie wystawy odbędą się w McCormik Place w Chicago w dniach 2124 marca 2011 r.

  – Zwiększa się również zainteresowanie aplikacjami robotów w magazynach i dystrybucji, które to dziedziny wykazują największe zainteresowanie wśród zwiedzających wystawę ProMat – stwierdza Burnstein. – Istnieją mobilne i stacjonarne rozwiązania dla robotów do tych obydwu zastosowań.

  RIA szacuje, że około 198 000 robotów jest zainstalowanych w fabrykach w Stanach Zjednoczonych A.P., umieszczając USA na drugim miejscu po Japonii. Ponad 1 milion robotów jest obecnie używanych na całym świecie.

  Założona w 1974 roku RIA reprezentuje około 225 producentów robotów, integratorów systemów, dostawców podzespołów i części, użytkowników, grup konsultingowych i jednostek badawczych. Poza organizowaniem targów i konferencji pod nazwą Automate, RIA jest bardzo dobrze znana ze współopracowania norm ANSI/RIA National Robot Safety Standard, corocznego Robotics Industry Forum oraz Robotics Online.

  www.robotics.org