Dobre wyniki NKE Austria pomimo recesji

    Pomimo recesji, mający swoją siedzibę w Steyr, producent łożysk NKE Austria GmbH osiągnął dodatnie wyniki roczne w 2009 r. Przy sprzedaży o wartości 43,8 miliona euro, obrót firmy NKE był o jeden procent większy od rekordowego obrotu w 2008 r. Ważnym sektorem wzrostu był sektor energii wiatrowej, a rynkiem o największym wzroście były Chiny.

    W 2009 roku firma NKE przyjęła 20 nowych pracowników, w tym sześciu praktykantów, zwiększając ogólną liczbę pracowników do 200. Wraz z ukończeniem w 2009 roku budowy swojej nowej siedziby w Steyr, firma NKE podwoiła swoje zdolności produkcyjne. W lipcu 2009 roku NKE otworzyła  w Szanghaju swoje pierwsze biuro przedstawicielskie w Chinach. W listopadzie 2009 roku firma NKE ponownie uzyskała certyfikaty zgodności z normą ISO 9001:2008 dotyczącą zarządzania jakością (Systemy zarządzania jakością) i normą ISO 14001:2004 dotyczącą zarządzania środowiskowego oraz, po raz pierwszy, certyfikat zarządzania systemem bezpieczeństwa i ochrony pracy zgodnie z normą OHSAS 18001. Ponadto, firma NKE otrzymała nagrodę Pegasus, jedną z najbardziej prestiżowych nagród biznesowych w Austrii.

    Na rok 2010 firma NKE planuje nowe inwestycje wartości 2,5 miliona euro, dotyczące badań i rozwoju, produkcji i zarządzania jakością. Heimo Ebner, dyrektor handlowy NKE wyjaśnia: „Naszym tegorocznym celem jest rozwój nowatorskich, elastycznych rozwiązań dla naszych klientów oraz dalsza poprawa jakości i niezawodności. Będziemy przede wszystkim  optymalizować obsługę klienta, tak, aby nasze działania były jeszcze bardziej profesjonalne i ukierunkowane na potrzeby klienta”. Ponadto, w ciągu tego roku, firma NKE zamierza rozszerzyć rynki sprzedaży w Azji, na Bliskim Wschodzie, Rosii oraz w Środkowej i Wschodniej Europie.

    NKE oferuje zarówno łożyska standardowe, jak i łożyska specjalne, które są przeznaczone dla wszelkich możliwych dziedzin przemysłowych. Najważniejsze funkcje NKE – technika, rozwijanie produktów, końcowe przetwarzanie elementów składowych, montaż, zapewnienie jakości, logistyka oraz sprzedaż i marketing – zostały skupione w centrali w Steyr. Poza rozwijaniem poszczególnych produktów i zastosowań, NKE również zapewnia pełen zakres usług technicznych i szkoleniowych. Produkty NKE są rozprowadzane przez 15 międzynarodowych biur przedstawicielskich i ponad 240 punktów sprzedaży detalicznej znajdujących się w 60 krajach.