Dobry rok NKE Austria

  Producent łożysk, firma NKE Austria GmbH, odnotował bardzo dobry rok swojej działalności: Sprzedaż w 2008 roku sięgnęła 43,3 miliona euro, co oznacza wzrost o 87% w stosunku do roku poprzedniego. Główne sektory wzrostu to energia wiatru, produkcja przekładni i sektor maszyn rolniczych.  

  NKE rozpoczęła w lipcu 2008 roku budowę nowej siedziby w strefie przemysłowej Stadtgut Steyr. W ramach inwestycji opiewającej na 12 milionów euro, której zakończenie planowane jest na maj 2009 roku, powstanie 10 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowo – produkcyjnej.

  Pomimo trudnej obecnej sytuacji gospodarczej, perspektywy ekonomiczne firmy NKE na rok 2009 przedstawiają się optymistycznie.

  – Rozpoczęliśmy nowy rok z wypełnioną księgą zamówień, które będą realizowane do 2010 roku. Potencjał wzrostowy istnieje zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, na przykład energii wiatru, i w sektorze infrastruktury, np. kolejowej. Częścią naszej strategii rozwojowej jest obecność naszej firmy, już po raz piąty, na targach przemysłowych w Hannoverze – powiedział Heimo Ebner, Dyrektor Zarządzający ds. Handlu firmy NKE.

  W 2008 roku firma zatrudniła 50 nowych pracowników, zwiększając poziom zatrudnienia do obecnej liczby około 170 pracowników. Założony cel osiągnięcia 10-procentowego udziału praktykantów w ogólnej liczbie pracowników został zrealizowany poprzez zatrudnienie dodatkowo siedmiu praktykantów. Aby zapewnić skuteczność szkoleń i zminimalizować ewentualny brak umiejętności w długim okresie, stworzono warsztaty dla praktykantów we współpracy z Austriackim Instytutem Doskonalenia Zawodowego (BFI).

  W grudniu 2008 roku firma NKE została uhonorowana nagrodą “Women’s Advancement Initiative” w Austrii. 40-procentowy udział kobiet w ogóle zatrudnionych stawia firmę znacznie powyżej średniej branży przemysłowej, w której działa. Dotyczy to również szczebla kierowniczego: czterech z dziewięciu kierowników działów to kobiety. Aby ułatwić swoim pracownicom pogodzenie obowiązków rodzinnych z pracą, firma NKE zapewnia im elastyczne godziny pracy, a latem 2009 roku otworzy wakacyjny ośrodek opieki nad dziećmi.  

  NKE otrzymała także nagrodę “Schrittmacher 08”, za innowacyjne rozwiązania dostosowane do różnych gałęzi przemysłu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma opracowała 375 zamówionych rozwiązań dla łożysk.

  Firma NKE produkuje łożyska standardowe i specjalne, przeznaczone dla wszelkich możliwych dziedzin przemysłowych. Poza rozwijaniem poszczególnych produktów i opracowywaniem nowych zastosowań, firma NKE zapewnia pełen zakres usług technicznych i szkoleniowych. Produkty firmy NKE są rozprowadzane poprzez 15 międzynarodowych biur przedstawicielskich i ponad 240 punktów sprzedaży detalicznej znajdujących się w 60 krajach.