Kolumna MHC już w Gdańsku

  Statkiem a następnie na barce, dotarła z Belgii do nabrzeża gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS kolumna frakcjonująca. Aparat zostanie ustawiony na przygotowanym fundamencie na terenie instalacji „łagodnego” hydrokrakingu (MHC).

  Kolumna ma wysokość 46 m i średnicę ok. 4.5 m, natomiast średnica podstawy montażowej, tzw. spódnicy, wynosi ok. 5.6 m,. Razem z podporami aparat waży ok. 172 tony. Zadaniem kolumny będzie rozdział mieszaniny poreakcyjnej opuszczającej reaktory hydrokrakingu na poszczególne produkty, powstające w procesie – benzynę, naftę, olej napędowy i hydrowax.

  W maju br. przewidywany jest transport (również statkiem i barkami) oraz montaż na fundamentach czterech reaktorów hydrokrakingu MHC. Będzie to największa operacja budowlano-montażowa w historii rafinerii, ponieważ najcięższy z reaktorów waży ok. 1300 ton.

  Tymczasem zakończone zostały prace fundamentowe pod wspomniane reaktory oraz inne urządzenia – piece, kolumny, kompresory i pompy. Łączne zaawansowanie realizacji instalacji MHC przekroczyło już 50%. Zgodnie z planem instalacja ma być uruchomiona w listopadzie 2010 r.

  W ramach realizowanego w gdańskiej rafinerii Programu 10+ powstaje szereg nowych, zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą przede wszystkim na zwiększenie zdolności przerobu ropy naftowej o 75%: z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie. Po rozbudowie, konfiguracja gdańskiej rafinerii będzie oparta na zaawansowanych technologiach, zapewniających wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujących wpływ rafinerii na środowisko.

  Program 10+ realizowany jest we współpracy z renomowanymi firmami inżynieryjnymi, takimi jak m.in. Shell, Technip, Uhde, Fluor czy Lurgi, co gwarantuje Grupie LOTOS uzyskanie wytyczonych celów związanych ze stabilną produkcją paliw i innych produktów naftowych spełniających wymagania jakościowe obowiązujące w UE. Pierwsze instalacje wybudowane w ramach Programu 10+ zostaną uruchomione już późną wiosną tego roku.