Dofinansowanie na eneergooszczędne inwestycje dla małych i średnich firm

  BZ WBK Finanse & Leasing rozpoczęła finansowanie maszyn i urządzeń energooszczędnych w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce prowadzonego przez PolSEFF. Dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników przeznaczonych jest 15 mln euro.

  Obok atrakcyjnych warunków pożyczki i leasingu, w ramach programu PolSEFF, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy mogą uzyskać premię inwestycyjną w wysokości do 15 proc. realizowanego projektu oraz bezpłatne i profesjonalne konsultacje dotyczące m.in. wyboru odpowiednich urządzeń i sposobu ich eksploatacji.

  BZ WBK Finanse & Leasing podpisał umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w marcu 2011 r. Teraz 15 mln euro dostępnych w ramach programu PolSEFF i przeznaczonych na finansowanie technologii efektywnych energetycznie trafi w ręce klientów. Przedsiębiorstwa z segmentu MŚP lub rolnicy mogą uzyskać na realizację swoich inwestycji do 1 mln euro w formie leasingu lub pożyczki. Jest jednak jeden warunek: inwestycja, którą może być m.in. zakup maszyn budowlanych, wtryskarek lub urządzeń rolniczych, musi przyczyniać się do zwiększenia oszczędności energetycznej o minimum 20 proc. w stosunku do technologii wykorzystywanej wcześniej.

  Z badania przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych „Motywacje i bariery dla poprawy efektywności energetycznej w małych i średnich firmach w Polsce” wynika, że dla zdecydowanej większości (74 proc.) polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP energia jest istotnym zagadnieniem. Ponadto przy zakupie nowego sprzętu ponad połowa firm (57 proc.) bierze pod uwagę zużycie energii, a 14 proc. planuje wdrożyć u siebie ekotechnologie.

  – Potencjalny popyt na urządzenia i usługi przyczyniające się do redukcji zużycia energii w Polsce jest spory, jednak inwestorzy na tym polu wciąż zmagają się z barierami, np. z wysokimi kosztami inwestycji – podkreśla Szymon Stryjski, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za sprzedaż oferty finansowania urządzeń energooszczędnych.

  Bez kompleksowego wsparcia zgodnego z oczekiwaniami małych i średnich firm, stanowiących ponad 99 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw, polski rynek urządzeń energooszczędnych nie ma szans na rozwój wzorem zachodniej części Europy.

  – Krajowe inicjatywy lub programy muszą celniej trafiać w potrzeby i oczekiwania małych firm. Powinny być jednocześnie bardziej przystępne, także bardziej promowane, aby zyskać uwagę i zaangażowanie MŚP – dodaje Daniel Mrozek, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za rozwój oferty produktowej i marketing.

  Oferta finansowania urządzeń energooszczędnych dostępna w ramach programu PolSEFF to szansa na podniesienie jakości i efektywności produkcji oraz redukcję kosztów. Do tego dochodzą korzyści wynikające z samej formuły finansowania (np. obniżenie podstawy do opodatkowania w przypadku leasingu).

  PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartości 150 mln euro. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych.

  Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona euro za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (banków i instytucji leasingowych).