ENERGETAB 2011 czas zacząć!

  Dziś rozpoczyna się 24 edycja targów ENERGETAB – najważniejszego i największego w Polsce wydarzenia prezentującego innowacyjne rozwiązania dla przemysłu energetycznego.

  Produkty i technologie prezentowane na targach ENERGETAB 2011 związane są z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, odnawialnymi źródłami energii, maszynami i wyposażeniem elektrycznym, kablami i przewodami, konstrukcjami przemysłowymi, oświetleniem oraz aparaturą pomiarową i kontrolno- sterującą a także usługami dla energetyki, itp.

  W tym roku targi te zgromadziły rekordową liczbę wystawców – ponad 650 wiodących na świecie dostawców technologii dla energetyki z kilkunastu krajów europejskich i Chin przygotowanych jest do spotkania z dotychczasowymi i potencjalnymi ich klientami – wymagającymi i odpowiadającymi za poważne inwestycje i modernizacje przeprowadzane bądź przygotowywane w polskiej energetyce.

  Szybki postęp techniczny i technologiczny w dziedzinie konstrukcji urządzeń i aparatów dla energetyki powoduje, że także w tym roku należy się spodziewać wielu nowości – świadczy o tym także zgłoszenie ponad 50 produktów do konkursu targowego na wyróżniający się produkt prezentowany na targach ENERGETAB.

  Spośród zgłoszonych produktów są zarówno urządzenia stanowiące element toru przesyłu energii elektrycznej, jak np. innowacyjne rozwiązania stacji transformatorowych, wyłączników, czy rozłączników, jak i aparaty i systemy nadzoru, pomiarów i zabezpieczeń, maszty oświetleniowe i oprawy, zwłaszcza przystosowane do LED-owych źródeł światła, urządzenia UPS czy pojazdy specjalistyczne dla energetyki. Już z tego przeglądu widać jak różnorodne produkty prezentowane są na targach i jak trudne zadanie stoi przed komisją konkursową, która we wtorek o godzinie 15-tej ogłosi swój werdykt.

  A do zdobycia są, cieszące się wysokim prestiżem, nagrody i wyróżnienia, jak: puchar Ministra Gospodarki, puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, statuetka „energia w dobrych rękach” PSE – OPERATOR S.A., medale (złoty, srebrny lub brązowy) Targów ENERGETAB 2011, medale (złoty, srebrny lub brązowy) PGE Energia Odnawialna S.A., medal Prezesa SEP, statuetka Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, statuetka „Lwa” Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego, czy wyróżnienia Honorowe Targów ENERGETAB 2011. Po raz pierwszy przyznane będą też statuetki „VOLTA” (złota, srebrna i brązowa) Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki oraz puchar Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego.

  Targom będą towarzyszyły konferencje i seminaria a także liczne – formalne i nieformalne spotkania energetyków.