Druga fabryka ABB w Polsce

  ABB zbuduje drugą, nową fabrykę w Polsce, w której będą produkowane urządzenia energoelektroniki do systemów zasilania urządzeń przemysłowych.

  Firma zainwestuje w drugą nową fabrykę łącznie 59 milionów złotych oraz stworzy 72 miejsca pracy.

  Jest to kolejna inwestycja ABB w Polsce na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obok realizowanej już budowy fabryki silników, której uruchomienie przewidziane jest w czerwcu tego roku.

  Decyzja Grupy ABB o ulokowaniu drugiej nowej fabryki w Polsce jest wynikiem realizacji strategicznych celów biznesowych koncernu. Zezwolenie strefowe na wykonanie tej inwestycji firma ABB otrzymała w czerwcu 2008 roku. Firma zobowiązała się zainwestować 35 milionów złotych, zapewniając zatrudnienie 60 osobom. W nowym zakładzie produkowane będą przekształtniki średnionapięciowe oraz systemy zasilania dla trakcji elektrycznej. Obecnie trwają intensywne prace projektowe, a rozpoczęcie budowy fabryki planowane jest na czerwiec br. Cykl realizacji tej inwestycji wyniesie około 12 miesięcy.

  W kwietniu br. ABB oczekuje na trzecie zezwolenie strefowe, które rozszerza zakres inwestycji w tej drugiej, nowej fabryce o produkcję urządzeń energoelektroniki dla m.in. farm wiatrowych. To kolejne zezwolenie strefowe zwiększa inwestycję ABB o 24 miliony złotych i gwarantuje kolejne 12 nowe miejsca pracy.

  Łącznie wszystkie dotychczasowe inwestycje ABB na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynoszą 121 milionów złotych, gwarantując zatrudnienie ponad 200 osobom.