Drzwi automatyczne z Kutna

    Zakład produkujący automatyczne drzwi do wind firmy Enginova powstanie w kutnowskiej podstrefie Łódzkiej SSE.

    Fabryka powstanie w Kutnie, na 3-hektarowej działce zakupionej od  Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca został wybrany w przetargu, który rozstrzygnięto 10 grudnia 2008 roku. Projekt inwestycyjny przewiduje budowę na terenie podstrefy w Kutnie zakładu zajmującego się produkcją automatycznych drzwi do wind.

    Enginova zobowiązała się, że w ciągu najbliższych 2 lat zainwestuje co najmniej 22 mln zł oraz że do końca 2013 roku zatrudni w nowym zakładzie co najmniej 50 osób. Cała inwestycja ma zakończyć się do końca maja 2017 roku.

    Autor: PAIiIZ