Premier Farnell zacieśnia współpracę z Microdis Electronics

    Dystrybutor komponentów elektronicznych ogłosił podpisanie porozumienia, w ramach którego przejmie część aktywów oraz praw handlowych Microdis Electronics, stanowiącego część Microdis Holding AG i obsługującego inżynierów elektroniki w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

    Firma Microdis powstała około 20 lat temu i prowadziła działalność jako autoryzowany dystrybutor firmy Farnell przez ponad 6 lat.  W tym czasie Microdis rozwinął markę Farnell w tej części Europy poprzez nawiązanie silnych relacji z klientami oraz dzięki wysokiej jakości świadczonych usług. Wśród klientów Microdis znajdują się dziś firmy z dziedziny zaawansowanych technologii: firmy medyczne, telekomunikacyjne czy samochodowe, jak również kontraktowi producenci elektroniki (CEM). Firma Microdis była jednym z pierwszych dystrybutorów w Europie Wschodniej, oferującym nie tylko sprzedaż, ale również pomoc wdrożeniową, tworząc Dział Marketingu Produktów w 1997 r.

    Zgodnie ze strategią rozwoju Premier Farnell na skutek porozumienia usprawniona zostanie obsługa klientów na szybko rozwijającym się rynku wschodnioeuropejskim. Jednocześnie Premier Farnell kontynuuować będzie inwestycje i rozwój swoich własnych programów pomocy technicznej w celu zapewnienia inżynierom na całym świecie pomocy, danych oraz informacji na temat najnowszych technologii i produktów w możliwie najszybszy i najskuteczniejszy sposób.