Dyrektywa maszynowa i narzędziowa – problemy interpretacyjne

  Zapraszamy na szkolenie organizowane i prowadzone przez Ekspertów firmy Elokon Polska:

  „WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN – NOWE DYREKTYWY: MASZYNOWA NMD 2006/42/WE I NARZĘDZIOWA NWED 2009/104/WE”.

  Szkolenie będzie doskonałą okazją do poznania i przedyskutowania problemów interpretacyjnych europejskich i polskich przepisów prawnych w kontekście codziennej praktyki produkcyjnej. Tym razem szkolenie odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 października 2014r.

  W programie:

  – Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn

  – Proces oceny ryzyka przy obsłudze maszyn

  – Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku

  – Redukcja ryzyka – Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa

  – Układy sterowania bezpieczeństwa

  Pełny program, wszystkie terminy i szczegóły dostępne są na stronie:

  http://www.elokon.pl/szkolenia-otwarte/show/wymagania-bezpieczenstwa-przy-budowie-i-eksploatacji-maszyn-nowe-dyrektywy-maszynowa-nmd-2006-42-we-i-narzedziowa-nwed-2009-104-we-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.htm

  Podczas  szkolenia, każdy uczestnik może w sposób praktyczny uzyskać wiedzę na temat :

  – czego dotyczy nowa Dyrektywa Maszynowa ,

  – jak oceniać i dostosowywać maszyny i  inne środki pracy do wymagań minimalnych ,

  – na czym polega europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn,

  – co jest wymagane  przy projektowaniu, ocenie  i  dostosowywaniu maszyn do wymagań zasadniczych,

  – na kim spoczywa odpowiedzialność za nadzorowanie i utrzymywanie należytego stanu bezpieczeństwa maszyn,

  – gdzie zasięgać informacji , konsultować się  przy doborze i zakupie maszyn oraz technicznych środków bezpieczeństwa,

  Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej, projektantów maszyn i stanowisk pracy, technologów, służb utrzymania ruchu, służb systemów zarządzania bezpieczeństwem, jakością i środowiskiem, inspektorów pracy, pracowników urzędów celnych, producentów , dostawców, automatyków, elektryków, mechaników.

  W swojej ofercie Elokon ma także szereg innych szkoleń. Wszystkie informacje dostępne na stronie:

  http://www.elokon.pl/szkolenia-otwarte.htm

  Kontakt:

  Magdalena Siwek

  magdalena.siwek@akademiaelokon.pl

  tel. +48 665 155 105