Nowoczesne środki smarowe do układów 
hydraulicznych

W ostatnim czasie producenci maszyn i urządzeń wprowadzają nowe rozwiązania konstrukcyjne, mające na celu obniżenie masy i gabarytów maszyn przemysłowych, ułatwienie sterowania, zwiększenie sprawności energetycznej, obniżenie hałasu oraz wzrost bezawaryjności. Z tego powodu w układach hydraulicznych używa się mniej oleju niż dotychczas oraz panują w nich wyższe ciśnienia i temperatury pracy, a olej poddawany jest większym obciążeniom termicznym. Nowoczesne urządzenia hydrauliczne wymagają stosowania olejów hydraulicznych najwyższej klasy, tj. wysokiej jakości olejów mineralnych i syntetycznych.

Dobór odpowiedniego oleju hydraulicznego jest ważny już na etapie projektowania urządzenia. Przy wyborze istotny jest typ maszyny, warunki i zakres temperatur, ciśnienia pracy, a nawet klimat, w jakim urządzenie będzie pracowało. Najważniejszą właściwością wyjściową tego typu oleju smarowego jest jego lepkość oraz rozkład lepkości oleju w czasie jego pracy. Niewłaściwie dobrana, zbyt wysoka lepkość oleju hydraulicznego może powodować przegrzewanie układu, a co za tym idzie, szybką degradację oleju. Zbyt niska lepkość oleju może powodować niedostateczne uszczelnienie układu, nadmierne zużycie oraz spadek ciśnienia w układzie. Podstawowe oleje hydrauliczne zawierają zwykle tylko antyutleniacze oraz dodatki przeciwkorozyjne. Stosuje się je w układach niezbyt obciążonych, w których nie jest wymagana dodatkowa ochrona przeciwzużyciowa oleju. W większości przypadków oleje tego typu nie spełniają współczesnych wymagań jakościowych. Istotne jest, aby olej miał właściwości przeciwzużyciowe AW i przeciwzatarciowe EP z przeznaczeniem do aplikacji średnio i wysoko obciążonych. Tylko takie oleje hydrauliczne mogą zapewnić wymaganą ochronę przed zużyciem elementów pomp hydraulicznych. Ważne jest również, aby olej miał odpowiednią klasę czystości oraz brak zanieczyszczeń stałych, które prowadzą do zużycia ściernego.

W przypadku pracy urządzeń w szerokim zakresie temperatur, tj. startu w niskiej temperaturze i pracy ciągłej w temperaturze podwyższonej (ok. 60oC) i wyższej, zalecane są oleje hydrauliczne o podwyższonym wskaźniku lepkości, zawierające zwykle modyfikatory lepkości. W przypadku bardzo obciążonych urządzeń, w których panuje wysoka temperatura, duże obciążenia i siły ścinające, konieczne jest, aby olej tego typu nie tracił lepkości podczas pracy. Zapewniają to wiskozatory odporne na ścinanie lub zastosowanie syntetycznych baz olejowych o wysokim wskaźniku lepkości.

W przypadku olejów mineralnych ważny jest dobór dodatków uszlachetniających z grupy premium, dzięki czemu mogą spełnić współczesne wymagania jakościowe. Baza olejowa powinna zostać poddana odpowiednim procesom rafinacji, wliczając zaawansowane procesy wodorowe, dzięki czemu znacznie poprawia się stabilność termiczna gotowego oleju. W przypadku olejów syntetycznych równie ważna jest kombinacja dodatków, które będą kompatybilne z syntetyczną bazą olejową.

Orlen Oil ma w swojej ofercie szeroką gamę olejów hydraulicznych do wszystkich zastosowań. Olej hydrauliczny Hydrol Premium L-HM otrzymywany jest na bazie specjalnie rafinowanych olejów mineralnych i bezcynkowego pakietu dodatków uszlachetniających. Charakteryzuje się wysokim poziomem właściwości użytkowych, tj. wysoką stabilnością termiczną i hydrolityczną, odpornością na utlenianie, wysoką zdolnością do przenoszenia obciążeń. Ma wyjątkowe właściwości ochrony przed zużyciem powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych. Zapewnia bardzo dobrą filtrowalność, nawet w układach zanieczyszczonych niewielką ilością wody. Olej jest odporny na pienienie i jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi materiałami uszczelnień.

Wysoka trwałość olejów hydraulicznych Hydrol Premium L-HM umożliwia ich zastosowanie w wysoko obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, pracujących w skrajnie trudnych warunkach – przy wysokim ciśnieniu i w wysokich temperaturach. Nowo wprowadzona unikatowa formuła zastosowana podczas produkcji tych olejów gwarantuje, że mogą one pracować znacznie dłużej niż standardowe mineralne oleje hydrauliczne.

Olej w szerokiej gamie lepkości wg ISO VG 15-150 spełnia wymagania norm jakościowych ISO 11158 HV oraz DIN 51524 cz. 3 HVLP. Ma aprobatę Eatona (Vickers) – Brochure 03-401-
-2010, (M-2950-S, I-286-S), co zostało potwierdzone pozytywnym wynikiem testu na pompie łopatkowej Eatona 35VQ25A.

Orlen Oil wprowadził do oferty wysokiej jakości olej hydrauliczny Hydrol Extra L-HV o wysokim wskaźniku lepkości, doskonałej odporności na ścinanie i niskiej zawartości cynku. Dzięki specjalnie zaprojektowanej recepturze zapobiega tworzeniu się kwasów i szlamu w wyniku utleniania oleju, szczególnie w bardzo ciężkich warunkach pracy i wysokich temperaturach. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czas przestoju, koszty remontów i konserwacji układów hydraulicznych, a także ogranicza awarie. Olej zawiera innowacyjne, optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające, zabezpieczające układ olejowy przed korozją. Chroni przed zużyciem powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych. Zapewnia bardzo dobrą filtrowalność nawet w układach zanieczyszczonych niewielką ilością wody. Wysoki wskaźnik lepkości oraz właściwości niskotemperaturowe zapewniają pracę w szerokim zakresie temperatur oraz zapewniają bezproblemowy rozruch w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

Przeznaczony jest głównie do smarowania układów hydraulicznych mobilnych maszyn budowlanych i górniczych pracujących w bardzo trudnych warunkach, zmiennej temperaturze i wilgotności powietrza przy ciśnieniach pracy w pompach hydraulicznych dochodzących do 45 MPa. Olej z powodzeniem może być stosowany w stacjonarnych maszynach przemysłowych, zapewniając smarowanie układów przeniesienia siły, napędu i sterowania hydraulicznego mechanizmów regulujących i sterujących, przekładni hydraulicznych oraz innych podobnych urządzeń.

Olej w trzech klasach lepkości wg ISO VG 32, 46, 68 spełnia wymagania norm jakościowych ISO 11158 HV oraz DIN 51524 cz. 3 HVLP. Ma aprobatę Parkera Denisona HF-0, HF-1, HF-2 oraz Eatona (Vickers) – Brochure 03-401-2010, (M-2950-S, I-286-S), co zostało również potwierdzone pozytywnym wynikiem testu na pompie łopatkowej Eatona 35VQ25A. Spełnia wymagania m.in. Boscha Rexrotha RE 90220-01.

Urządzenia przemysłowe mogą pracować w środowisku bardzo wilgotnym, zapylonym, gdzie zarówno woda, jak i zanieczyszczenia stałe mogą przedostawać się do oleju. Wtedy korzystne jest, aby olej zawierał dodatki dyspergująco-myjące. Taki olej może pracować przy niewielkim zanieczyszczeniu wodą, nie tracąc swoich podstawowych właściwości. Zanieczyszczenia w stanie zdyspergowanym mogą być łatwo oddzielone w układach filtracyjnych. Oleje tego typu określa się jako HLP-D wg klasyfikacji DIN, choć nie są do końca znormalizowane.

Orlen Oil oferuje bezcynkowy olej Hydrol Extra HLPD. Ma on znakomite właściwości myjące i dyspergujące, zapewnia utrzymanie układu w czystości, ma właściwości przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe, dobre wydzielanie powietrza i niską skłonność do pienienia, bardzo dobrą filtrowalność w obecności wody, jest odporny na utlenianie, nie zawiera cynku i krzemu. Przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych i mobilnych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych i trudnych warunkach pod wysokim ciśnieniem i dużym obciążeniem termicznym. Do stosowania zwłaszcza w systemie ciągłym oraz w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowaną parą wodną (np. w systemach hydraulicznych obrabiarek, gdy istnieje ryzyko przedostawania się emulsji obróbkowej do układu).

Olej w klasie lepkości VG 32 spełnia wymagania norm jakościowych ISO 11158 HM oraz DIN 51524 cz. 2 HLP bez testu wydzielania wody, którego nie wykonuje się dla olejów HLPD. Olej ma podniesione właściwości przeciwzużyciowe AW oraz przeciwzatarciowe EP, wartość testu Bruggera > 45 N/mm2. Spełnia wymagania Daimler Chrysler DBL 6721.

Godne uwagi są całkowicie syntetyczne oleje hydrauliczne oparte na bazach PAO (PoliAlfaOlefinach) lub syntetycznych estrach. Oleje te mają zwykle ponadprzeciętne właściwości termooksydacyjne, dzięki czemu mogą pracować w układzie olejowym nawet kilka razy dłużej, jeszcze bardziej obniżając koszty związane z przestojem i remontami. W ofercie Orlen Oil znajduje się olej Hydrol Synt PE 46, wysokiej jakości, syntetyczny, bezcynkowy, bezpopiołowy olej hydrauliczny przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach i wysokich temperaturach.  Wynik testu na utlenianie RBOT > 2000 min.

Kolejnym syntetycznym olejem w ofercie Orlen Oil jest Hydrol Bio HEES 32, wysokiej jakości biodegradowalny olej hydrauliczny o bardzo wysokiej odporności na utlenianie. Dzięki specjalnie dobranej bazie estrowej olej ma niezwykłe właściwości lepkościowo-temperaturowe, odporność na ścinanie oraz znakomitą stabilność termooksydacyjną. Olej jest przyjazny środowisku, składa się w niemal 90% z surowców odnawialnych.

 

Orlen Oil sp. z o.o.

ul. Opolska 100, 31-323 Kraków

tel. +48 12 665 55 00

fax. +48 12 665 55 01

www.orlenoil.pl

michal.skrobecki@orlenoil.pl

Autor: Michał Skrobecki, Orlen Oil sp. z o.o.