EBI wspiera modernizację przemysłu szklarskiego w Polsce

    Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał kredyt w wysokości 16.5 mln EUR Grupie BA Glass na modernizację i rozbudowę dwóch zakładów produkujących opakowania szklane, położonych w zachodniej Polsce. 16.5 mln EUR to pierwsza transza zatwierdzonego finansowania EBI dla projektu w łącznej wysokości do 50 mln EUR. Wsparcie EBI dla przemysłu szklarskiego przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oraz atrakcyjności gospodarczej Wielkopolski i Opolszczyzny.

    Dzięki tej inwestycji zakłady w Sierakowie i Jedlicach będą mogły znacząco zwiększyć produkcję, a zastosowanie nowych technologii umożliwi produkcję opakowań szklanych o jeszcze lepszej jakości i mniejszej wadze, co spowoduje oszczędności w wykorzystaniu surowców oraz podczas transportu. Proces modernizacji ma zostać zakończony do 2016 roku.

    Inwestycja wsparta kredytem EBI zwiększy konkurencyjność zakładów oraz utrzyma ich długoterminowy zrównoważony rozwój. Zaktywizuje również zawodowo społeczność lokalną poprzez stworzenie nowego zatrudnienia pośredniego oraz utrzymanie około 640 miejsc pracy.  

    EBI szczególnie promuje projekty, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Oba zakłady są nie tylko energooszczędne, ale dzięki inwestycji zaczną również stosować najnowsze technologie w ogrzewaniu pieców szklarskich przy użyciu gazu ziemnego z dogrzewem elektrycznym. Modernizacja pozwoli także na znaczne zmniejszenie zużycia wody poprzez usprawnienie procesu oczyszczania w obu zakładach.  

    Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania Grupa BA Glass będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu, realizując swój program inwestycyjny. Ten projekt jest kontynuacją udanej współpracy EBI z Grupą BA Glass, która prowadzi działalność w Portugalii, Hiszpanii i Polsce. Łączna suma trzech kredytów EBI udzielonych Grupie do tej pory wynosi około 92 mln EUR, a zostały one przeznaczone na inwestycje w modernizację potencjału przemysłowego Grupy BA Glass.