Wmurowano kamień węgielny pod odsiarczanie w El. Turów

    W Elektrowni Turów 4 lipca br. wmurowano kamień węgielny pod budowę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4 – 6. Wszystkie instalacje mają być gotowe do końca 2015 r.

    – Dzięki budowie instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Turów, aktywa wytwórcze oddziału spełnią wymogi dyrektywy o emisjach przesyłowych (IED) – jednego z najistotniejszych unijnych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska. Wykorzystanie technologii mokrego odsiarczania na blokach 4-6 pozwoli obniżyć emisję SO2 do poziomu poniżej 200mg/nm3usr. Dodatkową korzyścią z zastosowanej technologii będzie obniżenie emisji pyłu do atmosfery – poinformowała spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w skład której wchodzi Elektrownia Turów.

    Wykonawcę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki wyłoniono spośród czterech złożonych ofert. Za najkorzystniejszą uznano złożoną przez konsorcjum firm Babcock Noell GmbH – Würtzburg, Niemcy i Bilfinger Infrastructure – Warszawa. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 500 mln zł netto. Na realizację inwestycji Spółka pozyskała ponad 244 mln zł środków z funduszy pomocowych. Zadanie znajduje się w grupie projektów polegających na dostosowaniu majątku do nowych wymagań proekologicznych, zgodnie z dyrektywą IED. Środki finansowe pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 mln zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości ponad 104 mln zł oraz 40 mln zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pozwoliły na osiągnięcie poziomu niemal 50 procent dofinansowania projektu.

    Przedmiotem kontraktu jest wybudowanie trzech absorberów o wysokości 32 m i średnicy 12 metrów o określonych parametrach (każdy absorber przeznaczony jest dla odsiarczania spalin z bloków 4, 5 i 6), a także wymiana istniejących wentylatorów spalin na większe, o mocy 3 MW każdy, które dzięki wprowadzeniu innowacyjnej regulacji wydajności, będą generowały mniej hałasu. Ponadto w istniejącym kominie wymienione zostaną ceramiczne kanały spalin (nie przystosowane do odprowadzania „mokrych” spalin zza absorbera) na 150 metrowe przewody z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. W ramach kontraktu wybudowane zostaną także obiekty towarzyszące, tj. budynek elektryczny z nastawnią, budynek pompowni oraz magazyn gipsu i stacja przygotowania sorbentu.

    Budowa IOS w Elektrowni Turów odbywa się w formule „pod klucz”. Przekazanie wszystkich trzech linii technologicznych odsiarczania spalin na blokach 4-6 ma nastąpić nie później, niż do 31 grudnia 2015 roku.