EDF Polska i Alstom Power wybudują razem instalację

    EDF Polska S.A. i ALSTOM Power Sp. z o.o. podpisały umowę na zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w gdańskiej elektrociepłowni EDF Wybrzeże S.A.

    Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie emisji tlenków azotów NOx do atmosfery i tym samym spełni wymogi środowiskowe Unii Europejskiej wyznaczone przez dyrektywę IED (Industrial Emissions Directive). Projekt będzie realizowany przez Zakład Serwisu Alstom w Polsce we współpracy z globalną organizacją Alstom Thermal Services – dostawcą technologii.

    Zakres prac obejmie kompletną dostawę instalacji odazotowania spalin dla 4 kotłów EDF Wybrzeże. Redukcja emisji tlenków azotów z aktualnego poziomu 500-550 mg/Nm3 do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 zostanie osiągnięta dzięki modernizacji układów spalania we wszystkich kotłach oraz zabudowaniu nowoczesnych palników.

    Umowa ta jest częścią programu Grupy EDF w Polsce mającego na celu modernizację aktywów produkcyjnych i tym samym poprawę jakości powietrza oraz zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii w Trójmieście.

    Oddanie instalacji do użytku planowane jest na koniec 2015 roku.