Efektywne wykorzystanie wskaźnika OEE

Co zrobić, aby obliczanie wskaźników wydajności maszyn i urządzeń przynosiło korzyści przedsiębiorstwu? Uruchomienie pełnego potencjału produkcyjnego oraz osiągnięcie światowych wyników wydajności ułatwi pięć opisanych poniżej działań

W zakładzie postanowiono mierzyć efektywność produkcji – i w ten sposób usprawniać ją – opierając się na wskaźniku całkowitej efektywności maszyn i urządzeń (Overall Equipment Effectiveness – OEE). Zastosowanie tego wskaźnika w procesach produkcyjnych umożliwi mierzenie aktualnego poziomu wydajności, eliminowanie najważniejszych wąskich gardeł i czynników ograniczających przerób, a także osiągnięcie wydajności produkcji, jaką mogą poszczycić się tylko najlepsi.

Niełatwo jednak czerpać miarodajne korzyści z zastosowania samego wskaźnika. Powodzenie tej inicjatywy i odkrycie pełnego potencjału przedsiębiorstwa wymaga koncentracji działań, motywacji pracowników hali produkcyjnej oraz odpowiedniej dozy techniki i sprawdzonych rozwiązań. Okazuje się, że działania te nie muszą być czasochłonne ani dotkliwie odczuwalne w organizacji. Jakie czynniki decydują zatem o udanym usprawnianiu produktywności i dlaczego przywiązuje się do nich taką wagę? W wielu przedsiębiorstwach szybko i znacząco poprawiono wyniki produkcji, podejmując pięć opisanych poniżej działań.

Autor: David Ray