Efektywność energetyczną najlepszą drogą do neutralności emisyjnej

28 września Unia Europejska opublikowała nowe rekomendacje i wskazówki w zakresie „pierwszeństwa efektywności energetycznej”, które mają sprawić, że ta reguła ma stać się nie tylko zapisem w prawie ale praktyczną zasadą działania. Dzięki jej wdrażaniu osiąga się cele klimatyczne, gospodarcze, środowiskowe i klimatyczne, które wpisują się w szerszy kontekst zrównoważonego rozwoju. Danfoss, firma obecna do 30 lat na polskim rynku, od początku swojego istnienia nie tylko edukuje w tym zakresie, ale również wdraża ten koncept w praktyce, dając tym samym przykład i inspirując innych do działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i wpływu człowieka na klimat.

Co do potencjału działań zwiększających efektywność energetyczną nie powinnyśmy mieć wątpliwości – zgodnie z wynikami przedstawionymi niedawno w raporcie WISE pt. „Mniej znaczy więcej” efektywność energetyczna jest najczystszym i najtańszym sposobem zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, w szczególności wobec zachodzącej transformacji energetycznej. Ze względu na powyższe oraz na korzyści wynikające z zastosowania zasady „pierwszeństwa efektywności energetycznej” wiele świadomych firm, w tym Danfoss wdraża ją w swoich działaniach. Cel klimatyczny jest w Danfoss stawiany bardzo wysoko – osiągnięcie neutralności emisji CO2 wszystkich działań biznesowych zaplanowano do 2030 roku. Mimo ambitności, jest to cel możliwy do zrealizowania, a obecny etap, jest już trzecim w strategii klimatycznej przyjętej w firmie w 2008 r. „Jeśli chodzi o polską spółkę Danfoss już obecnie jesteśmy niemal neutralni emisyjnie, a to dzięki wytwarzanym i sprzedawanym w kraju produktom” mówi Adam Jędrzejczak, Prezes Zarządu Danfoss Poland. Niewiele ponad 10 h pracy rocznie urządzeń produkowanych przez fabryki w Grodzisku Mazowieckim i Tuchomiu zapewnia redukcję energii równoważną całkowitemu zużyciu energii (prąd + gaz) przez oba zakłady Danfoss Poland, a jedynie 1,1 h pracy produktów rocznie powoduje redukcję zużycia energii, a tym samym emisji CO2 na poziomie, który offsetuje całkowite emisje CO2 z obu zakładów.

Ważne jest również to, że Danfoss wdraża zasadę energy efficiency first nie tylko za sprawą produkcji urządzeń poprawiających efektywność energetyczną po stronie nabywców ale również stosuje nowoczesne rozwiązania u siebie. W nowowybudowanej hali produkcyjnej w Gordzisku Mazowieckim zastosowano m.in. technologię odzysku ciepła i jego wykorzystania do ogrzewania pomieszczeń oraz pompy ciepła. Dodatkowo planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej, a wszystko po to by jak najszybciej osiagnąć neutralność całego kampusu.   

W kontekście świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju nie bez znaczenia pozostaje, na pewno fakt, długiej obecności Danfoss w Polsce. Firma w tym roku świętuje 30. rocznicę funkcjonowania na polskim rynku. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ wprowadził w 2015 r. ale Danfoss działał w ich duchu już dużo wcześniej. Z kolei zasada pierwszeństwa dla efektywności energetycznej (ang. Energy Efficiency First) jest horyzontalną zasadą obowiązującą w unijnej polityce energetyczno-klimatycznej od 2018 r. Obecne rekomendacje UE dla krajów członkowskich określają konkretne działania do podjęcia, by skutecznie wdrażać powyższą zasadę, a opublikowane przez Komisję Europejską wskazówki mają to wspierać poprzez wskazanie praktycznych rozwiązań na wszystkich etapach zużycia energii, począwszy od źródła i dystrybucji energii, aż po sektory będące „użytkownikami” końcowymi. Oba dokumenty są silnie związane z propozycją UE dot rewizji Dyrektywy o efektywności energetycznej, która została opublikowana wcześniej 14 lipca 2021 roku i będącą elementem szerszego pakietu Fit for 55.

Zmniejszanie emisji dwutlenku węgla ma ogromne znaczenie w kontekście katastroficznych przewidywań zawartych w ostatnim raporcie IPCC, a wagę zagadnień klimatycznych podkreśla dodatkowo przyznana na początku października Nagroda Nobla z fizyki za „fizyczne modelowanie klimatu Ziemi, ilościowe określanie zmienności i wiarygodne przewidywanie globalnego ocieplenia”. Patrząc na powyższe przykłady bazujące na doświadczeniu Danfoss wydaje się, że sektor przemysłu ma już spore doświadczenie i świadomość wagi efektywności energetycznej i powiązanych z nią celów klimatycznych.

„Słysząc alarmujące informacje na temat stanu naszego klimatu, czuję się odrobinę lepiej wiedząc, że jako Danfoss mamy wpływ i możemy dołożyć swoją cegiełkę do spowolnienia globalnego ocieplenia tworząc technologie i rozwiązania umożliwiające znaczny wzrost poziomu efektywności energetycznej. Przed nami dużo pracy i wyzwań ale też ogromne wsparcie, które nadejdzie wraz z pakietem Gotowi na 55. Pakietem przepisów dotyczących klimatu, energii i transportu, dzięki którym będzie możliwe zrealizowanie ambicji Unii Europejskiej do obniżenia emisji o 55% do 2030 roku oraz dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 roku.” dodaje prezes Danfoss Poland.


Danfoss