Ekologicznie w Policach

  Kilkanaście milionów złotych przeznaczą na inwestycje proekologiczne do końca roku Zakłady Chemiczne Police.

  W wyniku przeprowadzonej w 2009 r. kontroli składowania siarczanu żelaza II na podstawie wskazania piezometrów Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia zakresu i harmonogramu działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska oraz wydał decyzję.

  Postanowienia decyzji są w trakcie realizacji. Wybór technologii oraz szacunek kosztów realizacji wykonania zabezpieczenia przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych zostaną dokonane w 2010 roku po zakończeniu badań rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

  Spółka otrzymała decyzję o zamknięciu i rekultywacji składowiska tzw. stawo-stadionu nr 1 na składowisku siarczanu żelaza II. Skutkiem decyzji jest rozpoczęcie procesu wyboru wykonawcy na przeprowadzenie rekultywacji. Przewidywane nakłady w następnych latach szacowane są na kwotę 12 mln zł.

  Około 2,2 mln pochłonie podniesienie zdolności składowania na hałdzie fosfogipsów. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca przyszłego roku.

  Dlaczego Police inwestują w ekologię? Bo to się opłaca. W ubiegłym roku nie naliczono kar z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, nie wpłynęły także skargi na działalność Zakładów Chemicznych „POLICE” SA w tym zakresie. Wszystkie wartości mieściły się w granicach Pozwolenia zintegrowanego nr SR-Ś-6/6619/1/04 wydanego w dniu 27 lutego 2004 roku decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.