Eksperci o nowych technologiach w automatyce procesowej

Ponad stu przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych z całej Polski wzięło udział w trzynastej edycji konferencji Process Automation, która odbyła się w dniach 16-17.05.2019 r. w Opalenicy. Partnerem Technologicznym wydarzenia była firma Siemens.

Zgromadzonych gości powitał Szymon Paprocki, Dyrektor Pionu Process Automation w firmie Siemens, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na gwałtowne zmiany, jakie na branży automatyki procesowej wywrze implementacja innowacyjnych rozwiązań.

– Znajdujemy się obecnie w szczególnym momencie rozwoju systemów sterowania oraz całej dziedziny automatyki przemysłowej. W ciągu zaledwie kilku lat praca automatyka lub inżyniera utrzymania ruchu zmieni się diametralnie za sprawą wchodzących do użycia nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja oraz rozszerzona rzeczywistość (augmented reality), którym jako Siemens także poświęcamy dużo uwagi – mówi Szymon Paprocki, pomysłodawca konferencji.

Podczas konferencji szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziło wystąpienie Michała Kołodziejczyka z firmy Encon poświęcone bezpieczeństwu sieci przemysłowych w dobie Internetu Rzeczy. Podczas prelekcji zaprezentowane zostały sposoby wykrywania podatności na cyberataki oraz metody przeciwdziałania im. Zwrócono szczególną uwagę na elementy infrastruktury, które obecnie są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci przemysłowej.

Uczestnicy konferencji docenili również wystąpienie Marcina Ogrodnika z MPWiK we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu zaprezentował on architekturę systemu sterowania w przedsiębiorstwie posiadającym ponad 100 obiektów o różnym stopniu zautomatyzowania, podlegających stałemu monitorowaniu przez dyspozytorów.

Równie dużym uznaniem cieszyła się prelekcja Michała Berezy z firmy Siemens poświęcona technologii wirtualnego uruchamiania maszyn. W prezentacji przedstawiono proces budowy cyfrowego bliźniaka maszyny, którego funkcjonalność można przetestować w wirtualnym środowisku, pozwalającym również na bezpieczne sprawdzenie awaryjnych scenariuszy.

Poza wystąpieniami na sali wykładowej uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się prezentacjom praktycznych rozwiązań optymalizujących działanie różnych sfer przedsiębiorstw produkcyjnych. Podczas konferencji udostępniony został do zwiedzania Process Automation Demo Truck, w którym uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia w praktyce, jak obecne narzędzia projektowe i symulacyjne zmieniają spojrzenie na proces wdrożenia i utrzymywania ruchu w zakładach produkcyjnych.

Partnerami konferencji były firmy ASKOM, AUMA Polska, CIECH, Encon, IT Vision oraz Zakłady Kablowe BITNER.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Izby Gospodarczej Gazownictwa, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów oraz Urzędu Dozoru Technicznego.