Druga edycja międzynarodowego szkolenia Level I Machinery Lubrication Technician już wkrótce w Polsce

Druga edycja międzynarodowego szkolenia Level I Machinery Lubrication Technician, już wkrótce w Polsce. Trzydniowe warsztaty przeprowadzone przez światowych ekspertów, oparte na wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gospodarki smarno-olejowej. Przy współpracy firm: Rato Industrial Solutions, DES CASE Corporation,  Polaris Laboratories®  oraz International Council for Machinery Lubrication zostanie zorganizowany  drugi w Europie Środkowej kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczo-technicznej zakładów przemysłowych, oparty na standardach normy ISO 18436. Norma ISO 18436-4 dotyczy zastosowania nieinwazyjnych metod analizy środków smarowych do monitorowania stanu i diagnozowania usterek w maszynach. Jest ona kluczową czynnością w programach KONSERWACJI PROAKTYWNEJ dla większości branż. Inne nieinwazyjne technologie, w tym termografia, analiza drgań, emisja akustyczna i analiza prądu silników elektrycznych, są stosowane jako narzędzia uzupełniające. Inżynierowie i technicy z przemysłu wytwórczego, którzy konsekwentnie stosowali te techniki, doświadczyli zwrotu z inwestycji znacznie przekraczającego ich oczekiwania. Jednak skuteczność tych programów zależy od możliwości osób, które wykonują pomiary i analizują dane.

Kurs pomoże uczestnikom w uzyskaniu fachowej wiedzy na temat kwalifikacji i metod oceny służb utrzymania ruchu w nieinwazyjnych technologiach monitorowania i diagnostyki maszyn związanych z procesem smarowania według standardu ISO 18436-4.

A ponadto w:

 • Profesjonalnej ocenie obecnego stanu gospodarki smarno-olejowej w zakładzie
 • Poznaniu najlepszych praktyk w tej dziedzinie
 • Zrozumieniu fundamentalnych zasad dobrego zarządzania gospodarką olejową

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Kadry zarządzającej działów mechanicznych zakładów przemysłowych
 • Kadry kierowniczej wydziałów remontowych zakładów przemysłowych
 • Działów niezawodności i jakości
 • Osób odpowiedzialnych za gospodarkę smarno-olejową w zakładzie

Kurs obejmuje zagadnienia między innymi zagadnienia:

 • Działanie środków smarnych oraz analizowanie ich kondycji
 • Sposób doboru środka smarnego
 • Jak modyfikować sprzęt do smarowania, inspekcji, analizy i kontroli zanieczyszczeń
 • Jak zidentyfikować awarie i znaleźć sposób ich rozwiązania
 • Zaprojektowanie idealnego pomieszczenia dla przechowywania środków smarnych

Egzamin Machinery Lubrication Technician Level I (MLT-I)- to międzynarodowe świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez ICML zgodnie z normą ISO. Składa się ze 100 pytań testowych wielokrotnego wyboru, który ocenia kandydata na dany temat. Kandydaci maja trzy godziny ukończenie egzaminu. Aby zdać egzamin i uzyskać certyfikat, wymagany jest wynik minimum 70%.

Organizator szkolenia: firma RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS. Firma działa na polskim rynku od 1997 roku. Należy do wiodących dostawców rozwiązań dla przemysłu i maszyn. W ramach swojej działalności organizuje cykliczne kursy i warsztaty edukacyjne z dziedziny najlepszych praktyk w gospodarce smarno-olejowej.

Data szkolenia: 01-04 październik 2019.

Miejsce szkolenia: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubież 46 w Poznaniu

Masz pytania?

Porozmawiaj z Naszym opiekunem projektu

Marta Duraj

+48 533 387 688

marta.duraj@rato.pl

www.rato.pl

Rejestracja na szkolenie:

https://www.rato.pl/szkolenia/mlt-i-level-i-machinery-lubrication-technician