Elastyczny QMS

W doniesieniach prasowych można znaleźć informacje o milionach dolarów, które zyskały firmy po wdrożeniu systemów zarządzania jakością, takich jak Lean czy Six Sigma. Jeśli twoja firma zatrudnia mniej niż 2 lub 3 tys. pracowników, pewnie zastanawiałeś się, czy te same narzędzia mogłyby przynieść podobne efekty w twojej firmie? Odpowiedź brzmi tak, ale…

Mniejsze firmy nie funkcjonują w taki sam sposób jak olbrzymie korporacje. Posiadanie kapitału obrotowego, dostępność materiałów i konieczność terminowych dostaw dla klientów to codzienne zmartwienia mniejszych firm. Więc gdy w takiej firmie zdecydujesz się na zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością, musisz wziąć również pod uwagę te czynniki.

Niestety, praktycznie wszystkie informacje na temat wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz sukcesów z tym związanych dotyczą dużych przedsiębiorstw. Być może poprzez analizę tych informacji starałeś się dowiedzieć, jak możesz osiągnąć podobne rezultaty w twojej firmie. Pewnie z tych analiz wysnułeś wniosek, że rozwiązań tych nie da się zaadaptować dla potrzeb niewielkiego zakładu.

Tymczasem zarządzanie jakością efektywnie funkcjonuje również w firmach mniejszych. Bo tak naprawdę w mniejszej firmie już robisz wiele rzeczy związanych z zarządzaniem, kontrolą i udoskonalaniem jakości produktów i usług. Aby zrozumieć, jak to robić we właściwy sposób, spośród wielu prezentowanych podejść należy tylko wybrać metody i narzędzia najbardziej odpowiednie dla twojej firmy.