Rodzaje outsourcingu

Zastosowanie outsourcingu pozwala firmie skupić się wokół głównego zadania, jakim jest rozwijanie swoich kluczowych kompetencji, podczas gdy partner zewnętrzny bierze odpowiedzialność za rozwój non-core biznesu. Koncepcja osiągania przewagi konkurencyjnej w każdym ogniwie łańcucha wartości dzięki mobilizowaniu wyspecjalizowanych zasobów i umiejętności firm outsourcingowych pozwala na osiągnięcie komplementarnych kluczowych kompetencji partnerów i umożliwia zastosowanie różnorodnych strategii zarządzania. Odpowiadają im różne typy outsourcingu.

Istota outsourcingu

Najbardziej rozpowszechniona definicja outsourcingu brzmi: „przekazanie wewnętrznych funkcji (procesów) biznesowych wraz z aktywami do zewnętrznego dostawcy usług outsourcingowych, który dostarcza usługę w określonym czasie, na ustalonym poziomie, za konkretną cenę dla uzyskania dodatkowej wartości”.


W outsourcingu strategicznym wyzwaniem dla kadry zarządzającej wszystkich szczebli jest umiejętne zarządzanie relacjami z firmą outsourcingową.


Jest zrozumiałe, że zewnętrzny dostawca usług przejmuje kontrolę funkcji (procesów) zlecającego, jak również aktywa rzeczowe i ludzkie związane z pełnieniem tej funkcji.

Autor: Marek Madej