Elektrownia Bełchatów ze zwiększoną mocą

    W Elektrowni Bełchatów po wykonaniu kompleksowej modernizacji przekazano do eksploatacji blok energetyczny nr 8. W wyniku modernizacji blok ten zwiększył swoją moc osiągalną z poziomu 370 MW do wartości 390 MW – poinformowała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

    Zmodernizowany blok energetyczny nr 8 bełchatowskiej elektrowni został przekazany do eksploatacji 16 lipca br., a wskutek zwiększenia jego mocy wzrosła moc osiągalna elektrowni Bełchatów – do 5382 MW.

    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) poinformowała, że celem modernizacji bloków energetycznych 2-12 bełchatowskiej elektrowni jest przystosowanie ich do pracy w warunkach nowych wymagań ekologicznych oraz przedłużenie żywotności do 320.000 godzin pracy. Ponadto poprzez realizację modernizacji zwiększy się dyspozycyjność bloków a tym samym zmniejszy awaryjność. W związku z podniesionymi parametrami bloków zwiększy się ich sprawność co pozwoli obniżyć emisje CO2 o ok. 100 tys. ton/rok w odniesieniu do jednego bloku.

    PGE GiEK poinformowała ponadto, że nakłady jakie ponosi PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów na spełnienie wymogów emisyjnych, tj.: obniżenia NOx poniżej 200mg/Nm3 oraz pyłu poniżej 50mg/Nm3 po roku 2015 oraz wydłużenia żywotności bloków energetycznych o kolejne około 25 lat to około 800 mln zł na 1 blok dla bloków modernizowanych 7 do 12.