Elektrownia Kozienice ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku

    Spółka Kozienice II ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice.

    – Spółka Kozienice II ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie negocjacji z ogłoszeniem na budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto minimum 900 MW w Kozienicach – mówi Maciej Owczarek, prezes Enei.

    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch, przekazanie do eksploatacji nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi w Kozienicach, spełniającego przewidywane wymagania z zakresu ochrony środowiska.

    Elektrownia Kozienice rozważa także budowę drugiego bloku o mocy ok. 900-1000 MW.