Renovatio Power Polska zbuduje w Polsce 200 MW mocy do 2015 r.

  Renovatio Power Polska informuje, że do 2015 r. ma zamiar zbudować w Polsce farmy wiatrowe o łącznej mocy 200 MW. W 2009 roku spółka ustaliła ten cel po przeprowadzeniu szczegółowej analizy rynku.

  Renovatio Power Polska przewiduje w swoim budżecie ponad 250 mln EUR na inwestycje w dziedzinie energii wiatrowej na polskim rynku. Finansowanie projektów będzie pochodziło ze Śródków własnych spółki oraz od instytucji finansowych aktywnie inwestujących w dziedzinę energetyki odnawialnej. Instytucje te potwierdziły chęć współpracy przy realizacji projektów firmy.

  W ciągu pierwszego roku obecności na polskim rynku spółka rozpoczęła przygotowania do realizacji projektów o łącznej mocy 100 MW, a w ciągu kolejnych trzech lat przygotowane zostaną kolejne na 400 MW.

  “Nasz model rozwoju działalności w Polsce jest bezpośrednio wzorowany na naszej udanej działalności na rynkach innych krajów europejskich, czego najlepszym przykładem jest Rumunia. Działając poprzez swój lokalny podmiot zależny, Grupa Renovatio pracuje nad realizacją projektów na 800 MW z EDP Renovaveis (trzecim co do wielkości producentem energii wiatrowej w Europie), z czego w trakcie budowy jest 228 MW”, powiedział Michał Moczkowski, Członek Zarządu Renovatio Power Polska. Moczkowski zapewnia, że farmy wiatrowe zostaną uruchomione do końca 2010 r.

  Metody, którymi posługiwała się spółka w swojej dotychczasowej działalności na polskim rynku i które będzie kontynuować, by osiągnąć swoje cele ustalone na 2015 r. obejmują: budowa od podstaw (greenfield) oraz zakup projektów wiatrowych na rożnych etapach zaawansowania.

  Michał Moczkowski wyjaśnia: ‘’Projekty typu greenfield to świetna metoda inwestycyjna, pozwalająca na kontrolowanie wszystkich etapów projektu oraz ich starannej i terminowej realizacji. „Ponadto kupujemy projekty będące na różnych etapach zaawansowania. Renovatio Power Polska potrafi zapewnić know-how, doświadczenie i środki finansowe niezbędne do pełnej realizacji projektów. Z tego względu możemy być wartościowym partnerem biznesowym dla mniejszych developerów – w szczególności teraz, gdy od 11 marca 2010 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawa energetycznego, która utrudni projekty inwestycyjne w tej dziedzinie i podniesie ich koszty”