Elektrownia Opole najmniej awaryjna w Polsce

    Elektrownia Opole okazała się najmniej awaryjną elektrownią w Polsce. Na przeciwnym biegunie znalazła się Elektrownia Pątnów.

    Najmniej awaryjną elektrownią w Polsce w 2009 roku była elektrownia Opole z grupy PGE ze wskaźnikiem awaryjności 0,9 proc., a na przeciwnym biegunie znalazła się elektrownia Pątnów z Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin ze wskaźnikiem awaryjności 16,6 proc.- wynika z prezentacji Tadeusza Witosa, członka zarządu PGE Elektrowni Bełchatów opublikowanej w biuletynie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z okazji majowego poznańskiego Forum Elektroenergetyki Polskiej.

    Z przedstawionych w prezentacji danych o awaryjności krajowych elektrowni w 2009 roku określanych wskaźnikiem awaryjności ROF, wynika, że elektrowni Opole tylko nieznacznie ustępował Połaniec z grupy GDF Suez Energia Polska – wskaźnik awaryjności 1,2 proc. i elektrownia Bełchatów z grupy PGE – wskaźnik awaryjności 1,3 proc. Mniejszy wskaźnik awaryjności niż 2 proc. miały też elektrownie Łaziska, Rybnik, Jaworzno i Kozienice .

    Elektrownia Opole okazała się przy tym także liderem zestawienia pod względem sprawności wytwarzania energii elektrycznej netto ze wskaźnikiem 36,3 proc. Drugi w tej klasyfikacji Połaniec ustępował jej o włos z 36 proc. sprawnością wytwarzania. Trzecia pod względem sprawności wytwarzania elektrownia Kozienice – bloki 500 MW – osiągała wskaźnik tej sprawności na poziomie 35,8 proc. netto. Na ostatnim miejscu w tej klasyfikacji, która została sporządzona na podstawie danych za pierwsze półroczu 2009 roku według sprawozdania Energopomiaru , znowu znalazł się Pątnów ze sprawnością netto 29,3 proc.

    W sumie porównaniu pod względem awaryjności za 2009 roku poddanych zostało w prezentacji 12 elektrowni ( Opole, Połaniec, Bełchatów, Łaziska, Jaworzno, Kozienice, Turów, Dolna Odra, Ostrołęka, Łagisza, Pątnów – w kolejności od najmniej do najbardziej awaryjnej). Natomiast porównanie pod względem sprawności wytwarzania netto obejmowało 11 elektrowni ( Opole, Połaniec, Kozienice 500 MW i Kozienice 200 MW, Bełchatów, Rybnik, Łaziska, Jaworzno III, Dolna Odra, Turów, Ostrołęka B i Pątnów – w kolejności od najbardziej do najmniej sprawnej).