Elemental Holding: nowa linia recyklingu zużytych źródeł światła

  TERRA Recycling SA – spółka wchodząca w skład Elemental Holding, wiodącej w Polsce grupy kapitałowej działającej w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – planuje oddać do użytku z końcem pierwszego kwartału linię do recyklingu zużytych źródeł światła w zakładzie w Bydgoszczy. Ukończenie inwestycji znacznie rozszerzy zakres usług świadczonych przez Grupę Elemental. Środki na budowę pochodzą z wpływów z emisji akcji serii M, które spółka pozyskała w ramach oferty publicznej w grudniu 2013.

   

  Nowa linia zainstalowana w zakładzie TERRA w Bydgoszczy składa się z urządzeń pozwalających na otrzymanie ze zużytych źródeł światła – np. świetlówek – surowców podlegających dalszym etapom recyklingu, przede wszystkim rtęci. Maszyna umożliwia bezpieczną utylizację m.in. lamp liniowych, żarówek halogenowych i energooszczędnych. Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym, na żadnym etapie użytkowania linii nie zachodzi konieczność korzystania z wody, nie powstają więc ścieki technologiczne, które stanowiłyby zagrożenie dla wód powierzchniowych czy podziemnych.

  Obecnie w Polsce eksploatuje się niemal 20 mln lamp rtęciowych rocznie. Niestety, w znacznej części zużyte źródła światła są w nieodpowiedni i niekontrolowany sposób utylizowane. Składowiska zazwyczaj nie są przystosowane w prawidłowy sposób do przechowywania tego rodzaju odpadów. Dlatego do gleb i wód gruntowych przenika groźna dla zdrowia rtęć. Szacunki wskazują, że każdego roku do środowiska przedostaje się nawet ok. 1,5 ton rtęci.

  Elemental Holding w maju 2013 roku uruchomił nową linię do recyklingu układów drukowanych w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim. Ukończenie wartej niemal 3 mln złotych inwestycji znacznie zwiększyło możliwości przetwórcze istniejącej już instalacji. Nowa linia pozwala na wydajniejsze odzyskiwanie aluminium oraz koncentratów cennych metali (platyna, złoto, srebro i pallad) z różnych urządzeń, w tym wyeksploatowanych telewizorów i monitorów.

  Ponadto Grupa Elemental podpisała w 2013 roku umowę o dostarczenie i instalację nowych maszyn do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Placówka w Tomaszowie Mazowieckim wzbogaci się o trzy nowoczesne maszyny przeznaczone do recyklingu elektrośmieci. Każda z nich dedykowana jest określonym rodzajom odpadów i służy odzyskiwaniu konkretnych surowców. Środki na inwestycję pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – w czerwcu 2013 roku spółka stała się beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wdrażanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Cała inwestycja warta jest ponad 20 mln złotych, natomiast unijne wsparcie obejmuje 55% kosztów kwalifikowanych projektu.