ELMODIS – system w technologii IoT do monitoringu maszyn przemysłowych i predictive maintenance

Praca w trudnych przemysłowych warunkach tj. wysokie temperatury, zanieczyszczenia, niewłaściwa eksploatacja czy duże przeciążenia, wpływa negatywnie na żywotność i wydajność maszyn powodując wzrost kosztów eksploatacji.

System Elmodis jest instalowany bez potrzeby ingerowania w instalację elektryczną maszyny. Cała diagnostyka opiera się na technologii ADEC. Przechowywanie danych w chmurze pozwala użytkownikowi na monitorowanie pracy maszyn w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów i precyzyjną analizę diagnostyczną. Użytkownik w ramach wykupionej usługi ma dostęp online do analiz i statystyk maszyny w czasie rzeczywistym już pierwszego dnia po wdrożeniu systemu.

Z czego składa się system?
System składa się z niezależnych, autonomicznych modułów, służących do monitorowania i diagnostyki maszyn napędzanych silnikami elektrycznymi. W odróżnieniu od rozwiązań konkurencyjnych ELMODIS bazuje głównie na pomiarach napięć i prądów zasilających monitorowaną maszynę.

Jak to działa?
Pomiary wykonywane z odpowiednio dużą szybkością stanowią bazę do wyznaczania ponad 100 kluczowych parametrów opisujących stan maszyny. Pozyskane dane po wstępnej analizie zostają wysłane do chmury obliczeniowej, w której dzięki zaawansowanym algorytmom zostają opracowane konkretne informacje, odpowiadające na rzeczywiste problemy użytkowników. Oprócz podglądu online i standardowych raportów, zintegrowane środowisko raportowe umożliwia tworzenie własnych, spersonalizowanych analiz na podstawie zgromadzonych danych.

Dostęp dla osób posiadających uprawnienia do danych wizualizacji aktualnego stanu maszyny oraz raportów jest realizowany za pomocą przeglądarki internetowej z każdego urządzenia (laptop, tablet, smartphone), posiadającego dostęp do Internetu wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają konto w systemie.